Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Saját billentyűrajzaim.

Ha el akarod vinni, csak annyit kérek, jelöld meg a forrást.

.Köszönöm.

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..................,8NNN~.................................,,?7.,.................
.............,.....,,:,~,ZD...........................=O:~~:,...,,::............
..............,D$,,,,,,,~?I,+,......................Z,+?~...,..,:M,,............
.............,?++O~~?7+N,.=?.......................N..:,.:I=+=~N:.~,............
.............7,+I=+?N7:,=+,...N,..................O.,:,?+:::=N+II=,:............
............D,=7=+I?+:??$~~~,,...................,,,==+:N~?+MI????,.D...........
...........,.,?==?II?7+8~=?++=,$.................I,+??++=~NII7I:.+~.,~..........
...........D.=:.+=~~I777IIZ?II:N.................D.+??+IIII?7I+?~.=:.O..........
...........~,:.==.N+IIII?MMMNND~~...............,,?ZND8$??IIIIN:+~,~.,..........
...........,,,.=,O?III8??+?++++++=N,........,,D~+++===++I78II++M,=,:,...........
..........,,..?:.IIIDIIII???????++++8.......O++++=++++?=?+77N?+?,~:,,,,.........
..........~,.,~,DI?DIII7IIIIII??????+=~~.,,+++?+?I????I?II77$N+IN.,...~.........
..........=..,,.NI+I77I7I?I7III7II????+?,:==?II7IIIIIIIIII77$=I7N,:,..=.........
..........,..::.MD+I77777II7I77II7II???+:~?IIIII7?IIII?II7$$$$7$8,~,..~.........
.............=+?+:IZ77$II7II77II7IIII+?I?II7I77IIIIII7III7$$7$I+N+?,.,,.........
..........:=.:+MZ,?I77$$7$77I77II?IIIII7II7I77I77I77I77777$$$$+?8N=,.,..........
..........DO,,?:$:I8$$$$7$77777I7I777II$7II77777I7777$$$7$$$$D+=N$:,,:O.........
..........+N,,?:,:I7$$Z$$7$77$777$I77$77$77$7777$7$$7$$$Z$$$$==~7=:::88,........
.........+?8,,~~D~7$$$Z$$$$$$7$$$$77777$$$7$777$$7$77$$$$$$ZO?=+N~,~:N+,........
.........~+?.:,~:?7II$$ZZ$$$$$7$$7$77$$$$7$7$$777$$77$$$$$$7=++?::,I:D=D,,......
........Z~+,M~.:,8I=IN$$Z$$$$$$$$$77$77$7777$7$$$$$$$$$$$Z$I+??Z:,,?+++:,.,.....
........,~NN~?,.,:+,IIN$ZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$7$$$7$$$ZZZZI=~==:,,~+=8D~O,......
.......N.??IM+=,..D,I??$$ZO$$$$$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$ZZZZZ$7?~:=7:,,?:II:N,$,.....
.......:..DI?8:=...N???7+OOZZ$$$$$Z$$$$$$7$$7$$$$$ZZZZ$Z??+:7N,.,I?8++,,,I......
..........8I+??,~...Z?:IIINZOOZ$$7$$$$$$$$$$$$$$ZZZOZZD?=~8+N,,,=?NI?+$,,.......
..........++~?+,,,..,8,:INI+ZZOOZ$$$$$$Z$$$$$$ZZZZZ$O=I?::8D,,,~+Z=N~~N,,,......
..........:::+I~,,...,M+?=++?N$ZOZZZ$$ZZZZ$$ZZZOZZ$+7?=?~??,.,~~$??Z=:Z,,.......
..........,,Z??I7:..,,.Z?+N=+I+ZZOOOZOZZZZZZZOO$Z8=I?7N?7~,,,::8++??~:,,.......,
.........N..Z=:?8+I..::..Z,+=:7?N$ZZOOOOOOOOOZZZ+I=,=ION:::,::O+=:~=N:,:.....,,.
........,$.?=~,=N?+8..,~,,ZN+,=??I$ZZOOOO8OOZ$7:Z?,,+O$.:~:,,7??:,:+D:,D,...,,,,
........,.,:=:,=N???O,,,?~=:+,.=O,=$ZOOOOOOZZZ,,+:,~?=N?=,.,Z??7:,=+ZN:,,..,,,,,
........N.N~~,~=I+~+7M,.,I~~?+..I..7ZZOO88Z$Z..O~..~O$?=,..Z??=I$:+=I,,,+,..,,,,
.........,,N,,?~+=::Z?N,.,I~??~.~8..8Z$OOOZI..,8~..=NI=,.,Z7+~~?N,?:~,?.I...,,,,
.......$,..$,7?N?~,.OI?D..,?+I?.,8..,D$$OZ$,..,~+,~??=,.,DII~,,+=~?,,,.N,,......
...........,.8:M?,~.N?+?N,.:=NI:.7...,7$OZ+....+I~?=I,..NIII~,:=I8?:.$..Z.......
..........~..~+N?:~,O?:?+O..=,Z=,Z....:$$D,....=I?N+,..N+??+::~~I=I$:D..........
..........D.N,,7==~,?+,~+,,.,::I:+.....8$......=I7~:.,:8=:=??:=:?$,Z?,,.........
..........,?...::+:,?=,::,8,,,.N?N.....=N......+7::,,,,D.,:IN:=:+8.,~,?.........
.........N+...=:I?,N?,,~:,,I,,..7D............,=N~::,N,D.:~++:?:~Z..,D~,........
.........~....D:O=,8=,~~~,,Z,:.,O?............,~::,:,7.N.~:IIM=?,,,...MI........
..............=,N:,I:.+~Z..~,:,.?..............M,,~,~7,Z:+:=?~I+:,:.............
..............,.:?,:,.I:8..+=::.,~.............,,,D:O8,,~?~:+=,I:,8.............
.............N....::.:?,,.+?+N+..N............:,,~I,NN,,D+N,:I,.N.7.............
.............+.8..N,.~~8,.N?,~I,.D............O.,?I:N?..:+D,:D..,,..............
............,,Z...O..N8,..?+M~?..,............D..++$D?...M=,,D..,M,?............
............NZ.......M...,~+?~I,..............8..I=I++N,..D~..,...DI............
.................,...,...8:++:?,.,............$.,7~+7?~,...D.,I....~............
.................D..N...,..==:?,.,............D.,?:=7+:=....,,7,................
...................,....N,=~Z~+..I............N.,?:N++~Z,...D..=................
................N.,8...+,7++I,?..D............N.,+:,8?N,O...,,.,,...............
...............,,.N....7.=D,O,?..O............Z..+:,,N+=,,...:,,N,..............
...............?.N....N,D,..N,~.,,............,..::$.,:N.N,...+,,...............
..............D.$....=,7,...$:,.I,.............O.,:M...,I.$....,.$,.............
..............+,....,,,,...,,,..:..............=,.,7....,,.,.....O:........ ....
....................=,,....:,,.+..................,,,.....,:,...................
...................8=......M...:................M..,Z.....,:$,..................
..................8N......,~..D.....................=.......D=..................
..........................~......................D...~......,D,.................
..........................$..Z....................$..,...MD,8:7,,,~.............
.........................N.,M......................,..O.,$78~:~.................
........................D..N.......................,,..M,Z,..,,.................
......................,7.,=..........................=..N..~.~..................
......................,~$.............................~:,=,.....................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.......... ... .   .. ...... ........ ..........  ..... .. .....  .............


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMMMMMMMMNOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~MMMMMMMMMMMMMMMMN8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.NMMMMMMMMMMMMMMMMM8NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=ONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~:$DMMM8NNZZNDNDDMDOM8$MM8D8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI$8DDNN+I$?:?+=++I,ZO~DNMDNNNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM78ION$~IZD78DD8O$Z88MND8N87INDDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMODNOI7NN?DD$IOOONMMMMD8DOOODMDDDDN8DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ8DZI?~$NZZZNNMMDD8DOODDMDMMMN8888DNI78NZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMOND~:$8OI7NNMD8DDD88DD8O88ND888DMD7O8MD8$IZDDMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMZD?:D88ZD$O8NNN8ZDNMNMNMMMDDNZ$ONDZ+8OMMNN8$?I7OMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM7D?:=?IZ$NMZ88N$NMMMNNDNDNDDNNMMMNDOOOO8MMMND8O$N8OMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM888ZO8DO$8D$=ZZDNNDODNNNNNNNDNMMD8DNO78DDMNDNNOON7+Z8MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMODO+7O78MNDZO~$$ONDNDO$7ZZ8$ZOOO8DNMNOZDDOMNDD8NM8MO+DDMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMZO8+ID$NMND$N7=DD8M8O7,..=7M7Z=??7$Z8ND8NNONMD8NNNNOMIIDDMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM$8Z?IO8MMDOONO=87ZO8I:=ODZOMMMMD8ZD$$$ZIDM8NNMNNNNNNMNNOZD8MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM8D8IIOONNNOZDOM:?ZDD8N$O$IMNMMMMN8O8OZOZZN8DNDNMMNNNNNNNN$ZD8MMMMMMMMMM
MMMMMMMM$NMZ+ZN8DN8$D$M+=$ONNNOOOOZMMMMMMMM88OO$ON8DN8OZMMNNNNNMNNN8DDMMMMMMMMMM
MMMMMMMM88Z+$DOMDDZOOD8,7DOIN88ZZZ8MMMMMMMMMDO8ZZZ888D8ZDMMMNMMMM8MNMNNMMMMMMMMM
MMMMMMMMNDDD8$MNDZ+D8N.$$$$NDDOD$MNMMMMMMMMMMMN8D7OZ8NNO8MMDDNNDMMMNOZZMMMMMMMMM
MMMMMMM?D8+ON8M88?$$Z.=$ZZOO8$ZOZ88MMMMMMMMM:,$N8ZZNON8NNNM8DNNMNMDN8IO8MMMMMMMM
MMMMMMMDN8DZ8MNNN7D8.?ZOOOOOODDN88OZNMMMMMDI8NDDDDNDNM$DDDDDDMNNNMMON8ONMMMMMMMM
MMMMMMMN$DN8DMD8D$~,$ZO88ONMMMMMMMMMMMMMMNINMMMMMMMMMNDDNNDN8NDNMNMND7?NOMMMMMMM
MMMMMMMDD8MDMN8D$.=NZZ8O8MNMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMMMMNN8NNMNZD77ZNMOD8~N8MMMMMMM
MMMMMMMNND8O7?.,IO8O8OOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZD8NDOD8OO$Z7?IMN8MMMMMMM
MMMMMMMD7DN8Z8OZO8ZD8ONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8D8DOO8OOO8NNMND8MMMMMMM
MMMMMMMONDMDNNNNMN8Z$OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM88D88ZNNNNMNMNDNN8MMMMMMM
MMMMM$.:?IDZDNDNNO=Z7$8DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN888OZMNNNNNNZ$?I$OMMMMMM
MMMM,ODDOOODDNDNN$77777MDMMMMMM?MMMMMMMMMMMMMMM7MMMMMNDN$M888NMMMDM~~DN$D8ZZMMMM
MM,~8NO$ZZZOD8MNMMDZ$ZOI88MMM,,MMMMMMMMMMMMMMMMMI7$NZ?==8DDNMNMNND7~ND8D8Z$IOMMM
MM~ODNNNOO8ONNMNDZ+OOO$$DZZ$ZNMMMMMMMMZZZMMMMMMMMN8Z8DDD88ZZ8O8OD8ZOZZ88NMM8Z88M
MZ$NZMMMD8O8DD..$88NDOO88ODMMMMMMMMMMMDDMMMMMMMMMN8M8ON8OO8D$8D88+~OO8$NMMMMDIDM
MOONMMMMO8OODO888DONZD$O8DZ8NMNMMMMMMMZ8NMMMMMMMON8:=8NDD88ZZION8O8DOI$MMMMM77NM
MOODMMMMO888D88DN8ZO8OO8NNNNDNDNN8NMMDI8DMMNND8DMZ,IOODDD8O8DDO8DZOOZ87NMMMM?=NM
MMMMMMMM+DN8D8MMMNNDDMDZ8OZZ88NNMMMMMZ8N8NMMMNNDO+ZZ888DDMNZNNDNNNZIDO7MMMMM:NMM
MMMDMMMM$8NDMMONZ:?I$DNM8DDZOOMNNNMM,?OMNDNNNNNNODN88OD8MM8$+I7O$:NZ$$IZOMMNMMMM
MMMMMMM.DNDNMMOIZNNO8NDND8D8$8MZ7OZ.?8MNND8DOOZOD8$NO8DMMM$$88D$DM88ZOOODMMMMMMM
MMMMMM.$D8O88DNMD8M8N8DD8Z8D88MMD.~DDMNMMNDOO8OMO8O8DMMMMO$DMNI~NZ~$OO8ODMMMMMMM
MMMMM,~D8OOONM$DO$O7ODMDODODODDI=DNMMNMMM8MNDDOO~8DOZ88NMDDDN:=D$MIZDD8Z$DMMMMMM
MMMMD:8NDD8ZOO$=D:,O8MNN78ZNNND8ONMNNNMMNMNMMMDZOOOZNNDMNNMNDDDZ=++NOMMMN$8MMMMM
MMMIMN8MMMON$$$8ON8DN88N:88NOM8MNDNNNNDM8NMDNMM8OOD8DDOZ87MMOZZODDDMNMMMMMMNMMMM
MMMMMMMMMMMMNMN8OMMNMM8.IDNNDDO8DNNDNNDDMNN8NDDDZ8DODDDDDNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNZ.$DNDNMMMMDDDDDDNMN8ND87:NMMMDNDDDDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMI=MMMMMMMM..:+ON8DMMO$O+D8DD$DNMMMZ$=ZMZ7NMMNM888O8Z7?MMMMMMMM:NMMMMMMMM
MMMMMMMMM8N,:~:,=7OO+NNDMNM$NMMMI8NM+O$OZ$$$D8NMNNDNMMMMMDODNDO?77~~MNMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMM8NM88$8O8DMNDMMMM:77~ZNMMNMMMMMMNND887IZNMMMMMNNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMM?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.ZMMM:?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.+MMMMM:=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,~MMMMM.NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.OMMM.=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.8MMM.=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?Z:.D+O$,:OO7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM8.:MMMMMMMMMMMZ~M8$O8?.I7O8D=,~78OZZZZZMMMMMMMMMMM+78MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMI.MMMMMM87I$DNM8N:.~7$DZND~.,=DZNOND88DMMMMM Z?MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,.+Z78NDZD7OMI..:8~MOMZ?.:8DOZMDNOMNON~.OMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ$7,=$MN?M$N:~...7?ZZZI..,$+DOMO8NMZ,ODD8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMI+=DN,?..M87?7NO...$N8DNM...ZDNZ~$87.ZOOMMM8NMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM7=IZIM8OO:..MOMN+..~$OMDDM...,+NNMI.7D=8MMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM$I88ZN7M8?+N$,..ZDI~ ..$8DNN:..7ON?.?DNN:ZIMN8MMMN8MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMOONN7?M7?:,DMM8I .~DN7....D...=OMM.,DOMMMZ7?OMNNMNNDMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMD?NODMO..ZMO.NN8DI...I$$, ....OZ87.~8MOMM=DMO$8NNM$NNDNMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM8$NNOIM+I$8MM8.Z8N$Z:..,$O7,.7ZDO..+8NND8.8MMMDNOZMMDON8NMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMM8IONDZ,,ODNDMMM+.ZZND$....=87Z7O,.:OOD8$M.OMMMND8M7??NM8DONMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMOIO7+D+78MN8ODMMM.+O$NO+,...~M8$..:$Z8ZZM.8MMMDDMMMMO7ZZODO8OMMMMMMMMM
MMMMMMMMM$$ZDNN:I$MNNDNO8NMD.I88?,....~$$...:,,?8M,ONM88DDMMMNDO7MNN8ZDMMMMMMMMM
MMMMMMMMMD?NO.,~7NNNN8NMDD$N:.7O...$878M8D$8I,,~O?+DZZ8MDNDNNNMMZ8MDDMZMMMMMMMMM
MMMMMMMM$8ZMM8.OINM8NNMNDN+:$.=D~OZMNDDMMNMNM888D.D$=,DMMDDNNMMDO7OIDN88MMMMMMMM
MMMMMMMMOZDI?.:7MM8NDMNO,..$O..$MMMMMMMMMMMMMNMNI,DM.+?=7MNMNNNMD?$8NDDO8MMMMMMM
MMMMMMMMN88M=.=INM~$N+.....~7..?NMMMMMMMMMMMMMMM,?O7.+II7?7DMMNDZI$D8ODODMMMMMMM
MMMMMMMMDD88.,:+~IODM~.....87:.~DMMMMMMMMMMMMM7M.?888??I77NN:MI=M?$OO88ZNMMMMMMM
MMMMMMMMDNO=.:,,ON?.ZO:,,ZZ8N,,~8DIMMMMMMMMMM+DM:?8MMDZIIDN=~ZN8?+OON8N8NMMMMMMM
MMMMMMMM8NO?,:=8M7.,7MZ~ONMMM.,,DM,MMMMMMMMMM=MI++DMMMM8ZDN=Z$ONDZZON8ONNMMMMMMM
MMMMMMMMOOM8.=D?8.:~:7D$8MMMM.~:8M.DMMMMMMMM?ZM~=+DZODDDD8:$ZZ$8MOZ8MMNDNMMMMMMM
MMMMMMMMZON.=8+O~:+==~I88ZMMN.:~OM.$MMMMMMMM.DM=+?8ZO8DDN,+$$ZZOMOO8DDDOZMMMMMMM
MMMMMMMMNZI.?D7$.?+=+==?888M7,=~OM.+DMMMMMM$=DM+?+Z8DDOM.?7$ZZZZDMOODZZODMMMMMMM
MMMMMMMMN$I:O$8.+=+7O+=+IN8O.:=~OM,=8MMMMMM=+DM+I?788ZM:+7ZN$$ZZDZ7$OND?8MMMMMMM
MMMMMMMMO$?~NNN.?++DDO8?+=IZ.?+=DN.+8NNMMNM~?DM7III8Z+:7ZD8N$$$ZDO$7ONNZOMMMMMMM
MMMMMMMMMO+=N$Z,++O8N+8NDI+?I??77Z.=8$7M8OM:IDZZ7$$$7$$ND8,OZ7$Z8D$7ODO8MMMMMMMM
MMMMMMMMMM+=DMN:??8DD:+:OONZ?IIZZ?.=OO:MN+D~IOOZ7$$$8M8M~~Z8N7ZZDN7I88ONMMMMMMMM
MMMMMMMMMM$?DON=I?DN:=77?:=ODDDDN,==DO?MD?8=?7O8ZDDDMZ,=7$Z8M$OONN7$M8DMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMM7OO7777NN+IDDN$I7+=:D8.+?DNIMD?O7?IOM8:.,+ZNDOZOOM78ONO78NDMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM$Z8?7INIIIDMMM8DN8ZI:?I788I8NON$I77+7DMDNDMMM?88M7OODMIM8MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMZ8OI$7D+=IDMMN8NNMDN7IIDOIONND=D77$$DNNDNMMMMINNZ7O8O?O8ZMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM78877Z7Z$N7NNNNDMM,?7ZDM=NMMN:ODZ$$ZONNMMMMM7MZIZOMO+8MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM8ZZZ$DN7D~MNMMMM,:7$DD$IDNDD.8NOZ$$Z8MMMMMNOD8+ON8I8MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM$ZZO$N8D7IMND,?ZZOOD8O$$O:~D8M+$$$D8MDMOODN?ID8$8MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMOOODO+DZMN7$DNN8OZZOMDZ7DDM~.$ZN8N8D8MM$NI+NO8MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM8ODD8OMDIMD7?ONZZ$ZMO8DM +ZN8DO7DMONMON~NO8MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOO8$DNMMDDMOD8Z$Z?NO.ID8$$MMDMMMNZM+N8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDOOODONDDDOMM=7DD$MZDON$MMONDNNMDD?NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOMD8OOZ8D88788MDZDNON78O8Z8Z$ND~8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8OMMM$DDOO8Z8NMNNNNIMOOO7ZZ?MM+OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7ZMMMMMMMMZM$MMM~MMMMMMMMM+7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMM?MMIMMMMMMMMM7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOMMMMMMMMMMMMMMMMM77MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

 

..                . ....................................................        
       .         .............,::,......................................        
                  ......,=??I$ZZZ$$7?=,.................................        
                  ...:??Z7?+:.  ...,++Z7,....... ...:==+++~,............        
                ...,??O?+..  ......  ..+$~.......=77++=+=?Z$+++~........        
.             ...:??$+:.  ............ ..?~,...I+,.... ....,==8=?=......        
. ..     .  ....+?O?=,....................I=:++.. ............:=8~+~.....   .  .
. ..        ...??Z+~:,,.... ..............:$$,. ................:~O=+,...   .  .
. .      ....,I+I=~~::,,.. ................+~....................,~O=+:..   .  .
. .        ..I+Z+==~~:,,.... ..............=...................... ~?~+,... .  .
.        ...??8+==~~~::,..~O$I?I?=.........,........................~7=+,.  .  .
  .       .,I+?+=~~~::,,?87777I?+==?.......:,.. ...     .............~O=+:..    
          .=?Z+==~~::,.MZO8888OZ$7I+?:. .  ~:,..:ZI==~~::=. .........:~=+~,..  .
. .      ..+?Z===~~::,MZ8DNMMMMND8Z7II....,::,,D$$$77I?+=~:+..........~O=+:..   
          .??$==~~::,+O8DNMMMMMMMMN8Z7O...~:,8OZ8DDDD8O$7I+=+   ......~Z~+~..   
         .+7?$==~~::,DO8NMMMMMMMMMMN8Z8,,=:,?OO8NMMMMMMN8Z7I=7........:7~+:,.   
       ..?II7O==~~:::NODNMMMMMMMMMMNDOD~N~8,MO8NMMMMMMMMMN8Z7$. ..... :$~+:,.   
. .    .?????+7Z~~~::ZO8NMMMMMMMMMMN8OM=,,~OOODMMMMMMMMMMMN8ZO .......:8~+~,    
  . ...?I???~~==?8=:::D8DNMMMMMMMMNDOO~...,=ZODMMMMMMMMMMMD8ON . ....:~$==~..  .
    ..+I??+,,:~~~==?I$8O8DNNMMMMNN88?,.....,$ODNMMMMMMMMMND8Z8. ..,,,:~~+,: .   
   ..~I??+=:,,:::::~~~~~?$8DDDDDD7=.........:$ODNMMMMMMMND8OM ...,,:::Z??+,..   
   ..I???+:::::::,:::::,:,,,,,,,,.............~I8DNNNNDD8OZM...,,,~D?~++++=:....
  ..=I???+::::::::::~?7$OOOOOOOOOOOZZI+~::.....,,~=?$O88Z$+?7$7?+=~~:,=++++:... 
 . .II??+=~~?ZOZZZOOZZOO8DNNMMMMMNND8OZZZZZZZZOZ$+:,,,,,:::::::::::,,.,++++~,...
...:I???7$$$$8NMNNNDDDDNMND88OOOOOOO888MDD8DDNN8ZZZZZZZ?~,,,,,,,,,,,,,,+++++:...
 ..+I??ZMMMMMNNMND88OO88M8OZ$7I?????I77M$$7I777$ZOO8MD$ZZZZZ+:,,,,,,,,,+++++:, .
 ..II??7MMMNNNNND8OOZZZZD$$I+=~::,,::~IN+=~:,,,:~=+I7ZM8DM8ZZZZZ+:,,,,,+++++:,..
 .,II?++MMMNNNNDM8O$I???+$+~,.........N+:,..... .. ,~N?II7$ZZDN$ZZO?:::+++++::..
 .,II??~MMMMNNDDMO$I=~:::8~:..........M.,...........:D::,,:~+I$M8NO$$$++++++::..
..,II??~MMMMMD8OZNI+:,..,M~,...... ...M:. ..........M....  ..:MI7$ZODD7$+++?::..
..,I??+:$MMMMDOZ$8I+~,...N,:...... .. 7,...........N:. ......D.=+?I$MMMI+++?~:..
 .,?I?+=,MMMMMZ$$7$?~,..,Z.:.........:.,........ ..8....... 8~~~===MMM7+++++~, .
 ..=I??+,MMNNNM$$7M?=:,,,~?,........ 8 ...........M........$ :~~~DMMMM==++++~...
...:I??+~8NNNNNM$7I8+~:,,.N:,........M,......... D, ......D=:~=:MMNNN,~+=+?~~...
 ..,II?++,MNNMMMMZID==~:,,M:,........M.......... Z.......I,,:~+NNNNN8:==++?::...
....=I??+:OMMMMMZ$ZZ8?=:::D:,.......=I..........M.......8+,:~DNNNNNM,~==+?=~....
 ...,II??+,MMMMZII7ID$D8$?=,,. . . .O . .......$,......=~.::MNNNNNN.,==++?::....
.....~I??+:7MMI???+M??+=?+7M.,......M..........I.... .ODZ8MMNNNDNM..===+?~~.....
......=I??+:MZI+++M:==:=:=ZI7M:.....M.........M$MZ=?NMIII?MMMNNND..===+?==,.....
 .....,?I??=,87?=7~~~:::,~N++=:,:=?IZ7O8$IID7?M?++:~~O+==~MMMMNN,.~==+?=~:......
 ......,?I??=,Z7?M~~:,:.:N,~~,,...,~=++~,...,:M~~:,,.~7:,,DMMMM,.===+?+=:.......
 .......,?I??=,OM+=:,:.. I::,.. ..,7:::,......M,,.... 8... MMM,,===+?=~:........
........ ,+I??~,O7+~:,.:M::,.. ....M,,,...... M...... M. ,~MZ.,==+++~~:.........
 ..........:7I?+:Z7I=~:+I::,.. ....M..........M.. ....M.~+M.,~=++?=~~,..........
 ...........,?7??:,N$?+M~::,.... .=I..........M . ...,D~M,.:=++?+:=,............
.............,:II?=:~887+=~:......Z...........M...,:~+D,,,=+++?=~~,.............
  ..    .... ..,~II?=:,O$I?+=~:,,:M.,.........M:~=+Z7,,:+++??=:=:.. ............
  ..    .........,:II?=:::OO7I??+=M=~~~~::~===MI8?,.,=++???~~=:. ...............
  ..    ...........,:~III+~:::,+$8N8OOOOOOZI=:,,,~+++?I?=~=~,...................
  ..    .............,,~:+III?+=~:::::,,:::~=++?????=:~=~,......................
  ..    ........... .....,:~~:~=??IIIIIIIIIII?+~::~=~,..........................
  ..    ..........       .  ..,::~~~:::::~~~~~~::,..............................
  ..    ...............  . .... ............... ................................
  ..    ........... ...  . ....  . .............................................

 

+++=++++=~===~+++++++++?+=~~+++++=++=+++++++==++=+=++=+=++~~+=~=++++++=+=?++++++
+=+++++++++===+++++++~=+=~=+=+=~==++++++++=++++=~~+++~+=~=++====?==+++?~+++++++~
+=+?=+++++++~=++++++~==++=~=+++=+++++++==+++=~=~=~?====8=+++~++~+++==+==+++++++=
+++++~+?=++++=++++++=~=~==~=+++++==+++++++++++++==~~+++OM+~=~==++++===+++++++=++
?+=++=++++++++==+++=~=++++=++++=~++=++++++=~+N+=~~==+=+=7$=?~===+++~=+++=+++=+++
+==+++==+++++++===+++++++==++++~~+++=+NN+N=:M+++=++++~++O?I=++?~+++=++++?+++=~~+
+===++=~==++++=~=~~=++++NN=?++++=~7MOMNZDZ?O$+++=+++==+++=??++O=+=~++++8==~+===+
==~=+++=~++=~~=+++====8+,.,MMI===NNMM$+MII?7M+++=+++==+++7+Z+DM~~~=++??D+++=~~~=
~=+++===~==+==+++++++8??I???~,.,MMMN?+Z7$7INZ?+===+++==DDM:~7MO+~~=+O?IN=====~=~
++++=++++++=+?8:+,,IN?I78II???+?..M?D88ONN:O+MD78MN8++=7=M~?MZI+?MMI8IIDD+++++++
MO=8?MNND7=+$:++???$IMZ~+:O,ND7??+,NODDNMO++=NIZ+?ZZ=DO?Z~?:~+DM8OMMNDI7++++++++
=$MIZ787MZZN.???ZN,M7I~=N?M+N,8D8~~MNMMM8=++?788MMN7$MZNN::==NN8N8NNMDO?:~~~~~==
NNMN$MM8Z8O$?II?D.NMI+,M7N?7=+?....,.ZMID+++DZ87OMZ8OMNNN,+~,8MZ8N8ND877?+=+++++
DDMMMD+ZMM~??IIIDN,.:$D$7=$$N?DIIN:==~.,Z+++?MMO8M8OMMM8DMZD.,NMM?MMZD?DI++=+=++
NZOMNMMN?=+?$8NDM:N..87N,Z7:Z+,MI8~+++:,7++++O7N8MM+M$MD8Z+?=..:NM8Z8DZ:D=+I++++
=7DDDMMMM=?M.:+?I=+MZ,.,N7ZI++.D8+?+++~7++===INONDD?::~:78+=++:..$O+++,.NZ$M$N7O
~?OII$NMM==?M.D7N~?I77M+.N7?+=.M+?+IO8MMMDO$I++MZM=++++?==8?+?:8DMM+++=.MOMMMMD7
+~=DIO8NMM?8$M:+DNMMNDZ?MN??=.NIMO............,IM7++++++INI..,N.NMM++++,NMI?NNIM
====NNONND?II$M+,++?+=:.,M?ZM?...:~=~:+=::~~:.....,M7?M~~=++=+7N$ZNOD++~MDDM8OM8
=====~8MOOI???IOM=,~++?+$$..,~+=~~,.............,....:D+?+++D~.MMO~=D++,.7MD8N$7
======~~Z.?+?+???III?ZO.,++=:,......          .. ...,,.,7IO=...M7DM:O+=..MN8DMO$
=+======DN:.=++++??N=.:?=,,.                      ...... =7..,O+,.IM?.. M8OOZ==~
======MNZNMMMO~..:M..=:,,...                      .  ..,,..M M8N?=,M:,?MNMD+~===
~~===7NDNDM+$NMD$M.~~,....                           . ...  M$++:~D+=:.,MMM8DM+~
~====N??7INMMMMMM.:,.. .                                    ~D:.78+++~,.MII$8D?~
=~==$:?$MMMMMNN8O.~~..                                  .   :M$++++=:..MNNNMD?7M
==~Z=NMMMDZZ8ZD7,:~..                                    . ..M++++==.,MMOMONI8O=
=~=N=7MMM$Z+IIDM.+:..                  ..                   .M===~~..8DNMOD$+8$=
===,,?+:MDZ:=+N.~=...               ...M,                   .MM:.?ZMD,:IM$M?====
=~8=~=~======M..~,.            .....~+,..                     8++=8=~?MM7Z7~====
============O..~,.        ......::==:M..          . ....    . 8IO7~~IM~=8==M~===
============M ,=...       ...,,:~=I~:M..        .  ..~..    . D=N,?8,=I+8IO+====
=~=~====?NDOM.::.        ...:~,:+++~=8    ..  .~:. .??,.     .8==Z+D+N?N~~8N====
I?ZN8IM~.,:~M.,,     .  ..,::~=+??I~M.  .NNNMMOD~M. .M=..   ...M=~ZN=~8=8==+~===
7I8~MN.~~+++M.,:     ....,:~+?==?I~8,. +$NMMNNNZ~Z. .,~....~N$IO~==N+==+D=======
8NMM?ON~++IZM,,+      ..,,~+==?+NM+.   MMMMMND77:M  ..7N,. MM8:O~==?Z~~~==~~~~~~
MMM,=8M8M::++O.=.......,,~:+=~M,      .MMMMMMN$?~ID    ,M +MM?8=~~~===~~~~~~~~~~
~M.++N..M+??+M.,:..  ~8DI,:=M=. .     ~MMMMMMMZ?,.M ..OMM MMM=N~=~~~~~~~~~~~~~~~
I,=+?ZZM~=MMOM,.:,.I . ..:,..         ,MMMMMMM8=DD   MMMM.7MM8,Z~~~===~~~~~~~~~=
N,+++I.O?DMMN:M.,:. .. . . ..         .DMMMMMMD .  =MMMMM   IMM$=~~~~~~~~~~~~~~~
:$++$N:++D~M++~N.,,,.NMM7~=+=M. .     . .,~~ ..    NMMMM?Z....IIM8ZZMNI?~~~~~~~~
==D=MM,IMN,+?DM?$..,:..::..,:~NI.                 .NMDN$ZD    N=,~++=++DO~=~=~~~
:==N+IMN7NMNI+++=N,....,.....,.N.        ..        :8, .M . ..?=,,N87?+++II?=~~~
~,+~+++++=N+=:=M7+:M,.........M7N? .. .. NMMM      ..  N:..? .+?,=?IN~=~~~~~~~~~
=:M...,,O+~..Z.M=?II7MM7,..7$M,.?=MMN~+M++==~ .      .?~.=?~=?=~++O=78O=~~~~~~~~
MOM88ZNMMMNDN$D8O?IIMD7?I78M$$..::MMMMMND?~,:. .     .,=~M=:,:.8:=N=~~~~~~~~~~~~
+DDDDMM8MMMMM+I7Z8?IN,?=M8I7NMMM:?NMNMMMM8=.,.       ..~:Z~==~$MM~~+~~~~~~~~~~~~
NIIIMMM8NNM?IIIIOM7~:M+???=MMI:OMN=I???IIN+,,. .. .......M$~~M?~=~~~~~~~~~~~~~~~
?I+N$ONNMM,=??Z8?:+?IIN=IIIIMMM?II??MMMMN$I.NM DM..N?MM~+=II8MM~~~~~~~~~~~~~~~~~
I?+?NIZ8$M.?IDMM+:8ZI77M??IIN?+D=I=MMMMM,.8N.OM.,$..N.M..NO?I7+O=~~~~~~~~~~~~~~~
,~8M=M+~~M:??ZD==ZO,.?DIO??I7M8O,MO$$MMN~7IM,ZI ,8..8.N,I=?~D8I7?==~~=~=~~~~~~~~
=~~=~~~=~N.?IN:?DI8OD$.,N=??IOOZ...?=.=$M,+7, M.++..,N.M M=~~DMZ+ZO=~+=~~~~~~~~~
~~~~~~~~~M.+ZMZIDMZ+~8MM=+???~M8....~~...,.N?MD+MDMIMMZ7MM~Z++INZ??87??7N7~=~$+~
~~~~~~~~~7$,~INMM++M7I7M:???+N=NM,......,........,=?~:,~.8=~~~~~~~8M??+++?+D+~~~
~~~~~~~~~~MM8O=:7MI?IIM,+??:ZM~M7=$MMZ,..... ............,O~~~~~~=~==$MMM==~=~~=
~~~~~~~=~M?IZD~+?????I~=?+,MZN~~M~~=~~===MM?....  ........M=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~M?III7M==+~+8~?=D8=Z8~~~Z+=====MM~~~~INO+ZMO8MI?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~MI????IOMMNMD?+O??=MM=~~=~~$8DOM:~~~~=?DN7MMMMOO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~=NDMMZ:=???+=MZ~=?~~$8~~~+DMDMMNN=~~=~DN8M8DMMMN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~D+NMNN8+:,:.O~~~=I~=$8N$NMMN~~~=+M8ZOM$M8NZ+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~D8M,::D::7$+ZM=~~~~~=MZM$M8M=+~~=~MZD7O$Z+7MM~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~N=8==~?~O:MM::$:~~~~~~M7D$NZ?==~~~~?MN778Z?88D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~=~=?+D::$=~?7~~=~~~:~:~8N7N??8~:~=~:~+8$ID7Z?OM~=~~~~~~~~~~~~~~=~::~~
~~~~~~:~~~~:~N:Z~==O=~=~~~:~~~~~~~=IZO+D~~~~::~=~~:NM?I8?$~~~~~~~~~~~~~~~~~::=~=
~~~~~~~:~~~:~M+~:=7~=~~~~~~~~~~~~~~DN$O=~~~:~~~~~~~~~ID=~8~~~~=~~~~~~~~~~~:~~~~~
~~~:~~~~:~~~=~==~===~~~::~~~~~~:::::NN~~~~:~~~~~~~~~=~=+MI~~~~~~~~:::~~~:~~~~~~~
~~~~:~~~~~~~~~~~~~:~:~::~~~~~=~=~:~:~I~~:~~~::~~~:~=~~~~~~::?$==~~~=:~:~=~~~~:~~
~~~~==~~~~~~~~~:~~~=~::~=87=7N+====8MNZZM=O7:~:~:~~~::~:N~~~:~~~?M?~:~~=~:~~~~::
~~~~::~~~~~~~~~~~~~~::=N=NM++~~:M7~==+Z:=7~~~~:O:~:~~~OD~::~~:::::~I~=:~~~~~:~~:
~~~~~~~~~~~:=~~~:~~~=M~+~~~=ZMNM+~=~M?MDIM+M+7MM7OM=7N=NNM=+MO~~=~?=~~~=~~~~::~:
:~:::::~:M~~~~~==~=~M=~I~~M~8+MNN==M=~Z7~==8$=+MI+D$MM=~MMN:~:~~IM~~::::~~~~~:~~
~~~~~~~=~~M8+~+OMZ~~~~~~~~7:~=~=+M?=~===~~~~~=MD======7=M~ZOI+=~==~~~~~~~~=~~~~~
~~~~~~~~~~=~::~==~~=~~:::~=~DND+~~~~~~~~~~~~?Z=~~~~~~~MI=~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OMI=+?MN~~~~~~~~~~~~~~~~~=~:~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=:~==~~~~~~~~~~~~~~~~:~=~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~:~~==~~~~~~=~~::~==~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~:~~::~~:~~~~=~~=~~~~~~~~~

 


.....  .........                                                ................
................                                                ................
 ...............                 .   .   .   .   .   .   .   .  ................
 ...............                 . . . . . . . . . . . . . . . .................
 ...............                                                ................
........                                                        ................
........ .   .        ....                              .....   ................
........ .   .   .. ..MMMM.  ..  ... ........        ..MMM::MM..................
.......... ... . ..  M..D.IM....=MMI.....?MMMN ..   .MM  ... ,M.................
........         . .M ..M$. :MNM...        .  .MMO..M..M= M ...M................
                ...:D...M NMDM. ..................MM.+O....M...:~...............
                ...M....,M.M=.......................MM.  ..M....M...............
                . MM8.....MN.....NMM................N$.::M M....:N..............
                 MMMM..... M...I..................  ..~..D M.....MM.............
               .MMMM,......MN.......................... .M M......MN............
              .MNM7...:7....M.... .. ............,. .....,.M........M...........
             ?O.....  MMM...M+..M  ?? ..........NZ.7....N..M........I ..........
           .=D  .....NMMM...N+.IIO..,N..........M:..M. .N ~M........M...........
           .M.  ......MM....N+.M.=. . :........~. ...M..M..M.......7M...........
           ,N. . . .........N+.MMMMM. I........~MMM..M..7..$$..... M............
           .M= 8MMM....M:...M?.MMMMM. $ ..   . ~MMM=.M..M ..M. .. M7............
            ..MMMMMN.. M7...M.$777MM.M... $..7MMMMM=I. .$$. =M...D8 ............
     ..       .:MMMN.......N+........, . .OMMMMMM 8M,.....M .$M.M7 .............
               . 8M ......:M............M. .I:....D....... M.. I................
                ...MM....:M..I..MM+ ....=.MMMMMMMMM ,MN?M .$O...................
     ..         .....MD,M8 .  .. M ......NMMMMMMMM,...M  ~.N ...................
     ..         .......~7M........M...... .MMMMM+ ..  8. .?Z....................
     .          ........ $M.....N.+Z........... .....O ..N7 ....................
                ....NMM,7M.M~.,MMMM:8M .....NMMN..,M. .:M.......................
                .MD. ... +ZOMM,  .....~MMMM..   ==NM .M~.... ...................
     ..       .NI . . ,M.~D..........................IM.MMM.. ,MM=..............
     ..      =M ........MM. ............................M=........M ............
     .      =M .  MM~M..M........................, .....  M.......$.............
            M . .....D=$7........N:...........NM.M.......M........ Z............
            8,...... NMN........+MM.........+... M......M.....M ...Z............
     ..     .MD .... M.................... M......M....::.....M....M............
     ..     .M.8MMMMM.....................M8MM .MMMM....M.....M  . M............
     .      .$IM............ ............... ?.M........,MMMMM...=.$............
             .M ...........?M.................M ........ ZM,....D :M............
            .M: ..........,$:+...............................$MMMMZ ............
.. M........:M............M. M....................................M.            
. MM........MZ .... .....7..  + ....  ..........................  DZ            
. MZ........M......77............... M ............MMM. ........   M.           
. M 8.......M ...... +8............M...............MMM..........  IM.           
..M.M...   ~M .........D~.......~M..... ............$ ...........?=M            
. M. M. MM+:M ......... 7........8 ...7M8.......................MNMM.           
...$..MM...~M..........N..... ...M. ............................  .M ... ...    
.. M.~M.... M .........$..:M DD ..N ............................  .MM  M..O8..  
....NMN ....M.........O N.  ... :MM..................M..........   M. ..M..M.M  
.... MD ....M.........,. .......... ........,.......M. ......... .$Z.  .M..M M: 
.....=M.....~M................................7M,..I..8...........M.  .8..+: M .
......M,.... M~ .............................M.. .  ..Z......... ON ,N. ,M ..M..
.......M~... .M ............................  O...... 8=.........M ..+= .=MMZ . 
....?MMMMN,...DN............ MMMMM...........IZ........  M......M=..MMM.M..     
..ZN....  .8DMMM7...........,MMMMMM....... M. ....... I8  .....M~  MMM.M..      
. M.............+O...........MMMMMM ......ZMMMMM?..=  ........MO..MMM7M.        
..M,.............?M..........,MMMZ .............,:.M.........M,  .MM.M.         
.D =M...M~.  ......M............................ NN........,M ..  ..=M          
.M....  ..MMMMMZ....IM........................... ........MZ....  ..M.          
.MM... M..?MMMMMM.....NM ...............................MMONMM  .. M            
 M.. ... . .. . ........OM  ........................ :MN .....MMMMI.            
.MD.....M,..~MMM8ZOZOOMM+.,MM~. ...IO...MN...... .$MM............               
.. ZMMM7............. ....... 7MM7... M+..M..~OMM7 .............                
....................................~++=++++. ..................                
................................................................                
................................................................                
................................................................                
..  .... . . . .................................................

 

 ..                                      ...       .....                        
                                    ...DMM+.. ... ,.+MNM....                    
                    ..             ,M8. . .      . .   ... MM..                 
                    ..            N$.  .                     .OD                
                               .8M.  ..                     ..,.:M.             
                            . M.I  ,,...                        ..M             
                           .?O,.              ...                ..M.           
                         ..M ?.              ,O, . ....             M..         
                          8,:               ...=N.,O...              ~.         
                        .=,,                  ....,M....             M.         
                        ,M.                      .. $. :.          . = .        
                        ~ :.                          M,,,.         ..D         
                      ..I                              7N. ~....    ..M.        
                    ..$,... ....            ..       ..   NN..D  .., .M,        
                     ... M .  ....         .$ ~      ,,,DM  ..~MMMMMMD ,        
                       I...MM ,,.... .....,,.:,    ...+M= M. .  . ..   .        
                    .. =... .  ?NM... ... .   DMMMMM.. ..M:.                    
                      =..       .O .NM7IIIMMM.... .M..  ,...                    
            ..   . ZOZO          . .M.    .MMMMM8    M.  .M ..,..  .            
         ....MM. . .. .IM...     . .M.    .M8D8M8    .M  M~..... DM .... ...    
 .........M, . .      ..  $M. .... .?MZMMMMMN..M.     ?MI.        .,MMMMMMMD..  
..M,...,NMI.                ..NNN8 .....      .M    ..N .        . ,..   . ...  
,,       .                      ...,. ZZZZZOMMM.:MM++M .                 .....  
 .   II    .                                       ,    .  I.    . OMMM?   M    
 +     ,,,+,.    . .                                ..., ,.    ,M+ ... :...$    
 I..  .. .. M...... ?,                          .. ,Z,.  .  ZM D...  .,,. N     
 .M,..   ..M,.M ...  ...I,, . ...          . . .?  .  ...7M ....?~    ...M      
  .M .   ,O..... N:...  ...  , . .,...  .N,. . ..    ,M$ .:     .,M,.. N: .     
    ,?  $ .     .= .IMM:...                    .,.?M~   . .:..    .M,M,         
     .M8,       :..   .$...=MM8.. .  ....  ,OMM+ .O        .        $,..        
     .,:.     . ,.. . ...     ....,.     ..       ..       ..,     . D. .       
     :$.      .Z     .+       .. ..               .=M .      7.      .M.        
    .M=,    .. .    ..      ...MM...              .. M      .. .     .,..       
   .I.       .+.     ,.     ..8 I$               ..D. M..    .?       .M,       
   .M, .    ,..      N..   ..Z+..M              ..MN .,M      ,       ..:.      
  .. .      . .            :+.M ..              .=..M  .M.    ..,       M       
  .M+.      ..       .   ..7  N.. M.             M...7   M .    ,       .,.     
  .M,        .      ..  . N. ..,.  ,          ..7,   I.. .+     ,       .M.     
  .$..     ...      ..  .M.  . M. .N           .M.   .M. .7,.   M       .M      
  .Z..     ..       .   MN+. . M . .:.        .7,...   D   M.   .        Z.     
  ,..     ....     .. ..7...,....MM:M,  ..     M+.      +NO,    .        ..     
  ....     .        ..    ., 8DDMMMD:  .,M.   .Z.~~ .:::MMMM.    .        ?     
  .$ .     .        ..          .,    , M,N..        ..          ,.      .+     
 ..M..     .    .               .$   . M.D M.        ,          .        .,     
 ..M7.   ... .  $.              .O.   M... ,N                             ,     
   ,.,.    ...  7M              .O.  8.   M Z.     .+       .            D.     
    N..     ..  ,7OM            .~...=    ,..N .   .?.     .M           .M.     
   .=$..    8.   D=..M.  ..     .+  M.     =..~.   ...    MM.           ...     
   ..M .   .,    .MM .$M ..       . M......,+MM     ..   MD,.         ..M.      
 ... :,     .,   ..8=D...MM.      ...  .. .....   .O...M,8..          ,M        
  .+OMM:     ..     D M, .M      .,   ...  .      .,MM..~..   ..     ..:.       
.. .   M      :      M.~8.$.    O=MMM$..    ..$MMN. $, .+.  . .,     .+.        
, , N...M    .     ...M. NN.M  +,. ...   ... .,.. .M . 8.   .Z..   .I,,         
~.. .IM$8Z.          . .M...M.,,.   .....  .    . M  =?.    ~ .  ..MMND7...     
+:. M  . ,8.          .  .M?, OM....77$ ..,M: ..M ..+:   ....   .,M,.. .,MM.    
 :M. ..,N .M..            ., M+..:MNM . ... .ZM: . N..    ... ..M,.  ....N      
 M  .I.    ,,M .  ..        .   8M? ,7M.  . ..=,MN,.     ?.. .7I:M . ..?M .     
...=.       .~D8  ....     .  ... . :MM.    ...?,..      .  OO , ..MMMD         
M.?        .+MN..M  ,. .   ..        .        .       I.. M.  . ,Z..7. .Z..     
 Z,.....+MM  7 ..  $N.., ..  . .    .8 ..    ... ....  MNM:...   ..=,=.         
 . =MD..  7.... . =N. +MM8 ... ..    ....    ?  .,,ZMM .   =MM,. ... MM.        
.M+ ...,=DN.~   D+, . .  . 8MM..D..  . .....,,..MO .. ?~. . ..M.  ...  .        
. N.I,....:.8:M,...~ ..      ......  ..: :I7?~...     ..M  ...M,...7..          
. ..   .  .+M.=.   . ,,D. ,     .        M  M M     ..  .M.M.D M ,.:.           
            . ,          . ...,.Z:.   ...MM.MM M:~M.=M MM MMM. MM.MM            
                                  .  +OZ8M ?MN .M. M,$+:$ =M M,MM.OM 
 

 

 

 

.................. .   .   .  .   . .....  ................ ............       .
..................       .          ...... .. ....... ............. ..    .     
..................                    .                .  .                     
..................                               .  .  .  . .                   
..................                      .              .  .       .             
..................                      .   . .  .. .. .  . .     .  . .        
..................                 .......  . ..... ..... ....  .... . .        
..................          .ZNZ.M ..    ...           .  .       .             
..................   DMMMMMMM:.NMMMNM=..MMNMM.   .  .  .  . .     .  .          
............. .       $N?+...  . .IM .ZM. . $M . .        .                     
............MMMMM8. MM~..        .   MD      .MM .        .       .             
  ..     .DM.. .. N......................MM:...M7 ..............................
 ...    ..N ..... ......................=..M.  .7............ ....  ............
  ..   . M.  ..M ...............?M, .....M... M.M ..... ,. ..MM ..MM ...........
  ..  ..M. . ,?.M..... .I..........~ ....M... MM$. MO ..,O=.?,......M ..........
  ..  .NMM.. +,.M.....,................. M.. .M  ZM........MM........N. ........
  ..     MM.   .M...... .......... ......  .MO.. .M.  .. M.N.,.N... M:...MM.....
  ..    ..N . ..N.................O. .... M ...=MM8.~MM8 .:.MM. ,ZM........N. ..
  ..      .M.: .?=...... MI.......7M......M..,M......  ,.NM......M: M8......M...
. ..    .. ,MM.  N ....  MM.. .. ......... MMM. .... ...7M 7M... M.Z. .... NM...
. ..  .  ...     M.........M . MMM...........M. .....~MM.M.,=.... ~M .MMMMM.....
 ...    .. .. ..M............DMNMMM ........,.N ..,M. M,.. O..  8. MMN.. $M .. .
 ...  . . .   ..?......... M..M=.+M ........ MMM M: .M...,MM,M.MMMM . ......MM .
 . ............M.......... .MMM$M8.......... MMNM? ......MM..M .M.=,N........ M.
 . ............M...........  .... .M... .....M..M .... M  M..M .+,.M,N,... .  M.
  ....... .....M M .......MM?.. .$...........M.=......MN. M.   . $.  ,M.......M 
......... .....8M.N......  ....MN  ...... :MM  M. ...MMMMNM .... Z ...,N ZZ ..M.
 ................. N................N .MMMM.M . ?MMMM... .MZ.... M.....M...MM...
..... ... ...... ...N.MM.,MMD.. OMMM. N ZM:...... .M .MMMMMM.....M  ...M........
.. ..................,M.M,..........,?MMMMMNMMM+.. N.M=....$N....MM ...M........
 ................... ..~O.............. ..     ..MMM M......MM..M, M:.MM........
.. ....................MM,........................ D:$.....I .MM. ...,. ........
.. ....................N M...........................D 7..:M....................
 .....................M... N:............M ..........M...7M. ...................
......... ............M......,MDMMMMD: 7DMMMMMM......M.,M: .....................
.. .................. M ......$M... ..M ...M..,MMINMM$M7........................
  .................. M. ....MM  ......=.... .,O=..,NM.. ........................
   ......   ..   ...M.......~..........I....MM.MM ... ......  .MMMMMM, .........
.. ................M..... ..~......... M....MM.M ...........NM.  ....M..........
  ................ M..... .............D....MM7O..........~M ........MZ.........
................. .M...................O....M7 ....$NMN..78 .........N..........
 .................M.  ....M ...........M....M ......... MD. ....... M...........
. ..,MMMM. .   ..MMMM ...MN. ..........D.. M......... .. .N ..... MM.......... .
.DM,....  =N,..MM,  .......:8..........M...M...............,N... MM~............
MZ...........M?............. M  .......=..N,..................... M.............
M.    .    ...M. .............=.......I.,M.......  .. .......... .MI...    . .  
M. ......      .  .............M.... .MD .. ...... .  ... ... . ...M... ....   .
Z.M. ...M:.  . .N...........  MNMMMNN7.... ......    ............ N=............
.M,      .M.      ....... ..MM  ......7MMDMMMMMMMMMMM,.,. .... ...M ... .. . .  
 .M,  ..   M      ......M8..........  . ..... . .. .. .NNM$ ...MM.  ...... . . .
 ..$M ..   .M... ..... ,,.......................................................
     M8M.   ,:    .. ..M............ ........................... ......... .....
    ..M     .8.  ....M  ............. ............. ............................
     .M..   .M   ..NN ............... . . ........ .. ... ...... .. .... . .    
      .N.   .M ..MM.............................................................
      ..M  ,N NM....................  . .. .... ..... ......   . .. ...... . .  
       .. .   .  ..................... .............. ................. .. . . .
                 .................... . .. . ....   .........  .... . ...  . .  
      .   .   .  .................................... ..........................
                  .................. .. ...... .......... ... .  ......... ... .
                 ...................... ... ..... ....... .. ............. .....
                 ...................... .............  .. ............... .. ...
                 ...................... ...  ........  ..... .   .. ... .. ... .
        .        ................... .. . . ......  .  ...... .. .. ...  . . .  
   .             ...................... .. .... . ... ... .... . ...... .. . . .
                 ...................... ....... .  .M.M:?  . +   M ..  ... . .  
                  ..................... ... ... . ..MMMM.....IMM.MM.,.$ ..  . . 
                  .......  ...... . ...     ... . . . ... . .    ....... . . . 
 
      

 

................................................................................
                                                                                
................................................................................
                                                  .:                            
                                              .NM. .$..                         
                                           ..M7 .   .M.                         
                                         ..ZM.      .M.                         
                                          M.        7:.                         
                                       .$? . ...   .M                           
                                      .M      M.  .M..                          
                                    ..N .        .M.                            
                                     M.          7.                             
                                    8.          .D.                             
                                  .~,.          .N.                             
                                 ,MMI.  .+.     .N                              
                                 NM,.   7MMM    .N.                             
                                .N..    ..,M    .N                              
                             ...+...  ......    .N                              
                            .7,.   +. $ .I,     .M,                             
   OMM . .                . M..   . 8.    .Z    .D.                             
  $....N$.                .   . ...M...    .    .8:                   .. .. .   
  M.   ..88               .M. .~MM....MN.  .     ~Z                . ..MM?.+N.  
  $..      Z$.            .Z  .~M+M  OMM   .     .M.              . MD.     =.  
...M.........M............ M......M.... . .N......M ............ NM ....... M...
  .N.        ..M. .        Z.     ..      +.     .M          ..M7.       . .Z.  
   .M.         ..N,       .M.O  .M...   .N..      M.      ..,M...        .,M.   
    =8         . ..N.    ..           .    .M,.   .M     . N.           ..M     
     M       ...  .. M.. .M.          .....O+MZ  . M    .N ..          . M      
     .M .              M,M. M...      .MN   .+     =...M.               M.      
      .M.               $.    .. . .. .     $.      MN,               .M..      
      ..M.             ~7..  7            ....   ..N.                +M .       
        ,D..         .~M    .I.           .,    .Z, .         .    .N~ .        
        .?7          :M.    M ..=MMM+NO7IM .    ..            . . .M,           
         .=I        ,M.  D.N..M. ..,.  .D.                      . M..           
         ..+:.     .M..  .$M.M.....  DN.                        :M..            
            +I.. .,M .     . .ZMM$.    .                      ,N? .             
            .=$..~N       ..                                ..N                 
              .M?8       .8                                  M.                 
             . OZ.                                          M.                  
             .M:                                         ..M.                   
            .D:.                                         .~.~                   
             M.. .=                                     ... M.                  
            ,.  ...                                          :                  
            ,.                     .                        .M                  
            D  .                  .M                         M                  
           .M...                  ...                       .M                  
           .MI Z        .8                                .N.M..                
           .M.M.I. .  ..,.88                          . .7 :.~                  
           .M. .Z.=..   .M.~D                       . .D.$   D                  
           .M.  ..$  I+.                         ..=? :Z.   .M                  
            ... .....~Z..8, .  . .  .. .    ...7I .ZI..     .O                  
             M..Z.M.8  ..+M , ,MNMZ+===$MMM~.  M7...      . M .                 
               .   .      ...   ,ZMM$ZZ8M8                .=:                   
              Z+  M        MM.   ...                .,=MM? N.                   
              .~N..$.     .M.:  ..                  I..  .M                     
               ?.M?..~M,.,?I  .,.                 .Z    .D.                     
               M.  ND .....                       M    M,.                      
             .,M     .M?..                       ...N8M                         
              M.     . ..NM7..        .        ..MM ..M                         
              .,N .        ..NIMMNI.. Z        ... . .I.                        
                .NNM.       .M.   . .. .       =       .                        
                .M .. ZNMMMM .      .D:..      ......~N                         
                 .M...    .M        .  MMM$ ....NNM=D..                         
                 .==.,.  .M.             M. ...    ..                           
                   7?   .M.              .:.       M.                           
                     M$ZN.                O      ..~                            
                                         ..N..   .M                             
                                           .:M..DO.                             
                                              ....  ..   .     .. .             
                                                ?. .M..  .M . DM..M... .        
                                                ? +MM N:MMMIMO.M ~MM$M  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Priligy Vaistai EllVect

(Ellorbina, 2019.09.06 03:16)

Vendo Kamagra Estado Temoignage Sur L'Utilisation Du Viagra <a href=http://buygenericvia.com>viagra prescription</a> Keflex Tablets Nolvadex Vente Libre

legyszi, ha a valaszt kuldd el emailben is!

(Alexis, 2013.08.29 17:44)

Ezeket hogy csináltad?
Köszi.^^