Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek x)

Beautiful-bed-lights-room-favim.com-429381_large_large

Oh so you took 20 minutes to text me back? Cool, I'll take 30.

                                          ~~~
Oh, szóval neked 20 percbe telik, mire válaszolsz? Király, akkor nekem 30-ba fog.
Tumblr_m4kgaazy3j1qbudbro1_500_large

You almost feel ashamed that someone could be that important. That without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you and when it's over and it's gone you almost wish that you could have all the bad stuff back so that you could have the good.
~~~
Már szinte szégyelled magad, amiért valaki ilyen fontos lehet számodra. Hogy nélkülük semminek érzed magad. Senki sem képes megérteni, hogy ez mennyire fáj. Reménytelenül érzed magad, mintha semmi sem tudna megmenteni és amikor vége, és eltűnt, már majdnem azt kívánod, hogy újra tied legyen az a sok rossz, mert így tied lehetne a jó is.

556230_360726440666172_995874265_n_large

But then I realised I was holding on to something that didn't exist anymore. That the person I missed didn't exist anymore. People change. The things we like and dislike change. And we could wish all day long that they didn't, but they always will.
~~~
De utána ráébredtem, hogy valami olyanhoz ragaszkodom, ami már nem létezik. Az a személy, aki hiányzik nekem, már nem létezik többé. Az emberek változnak. A dolgok, amiket szerettünk, és amik nem tetszettek, változnak. És igazából kívánhatjuk egész álló nap, hogy bárcsak ne változtak volna meg, de mindig is meg fognak.

Blackberry-girl-ipad-ipod-lipstick-favim.com-456157_large

What if this time, I don't say hi first? What i this time, I don't text you back? What if this time, I leave you wondering?
Yeah what if this time, you're the one left feeling completely fucked over.
~~~
Mi van akkor, ha most nem írok rád én először? Ha most nem válaszolok neked? Ha most én hagylak ott téged agyalva?
Igen, mi van akkor, ha most te leszel az, aki totálisan átvágva érzi magát.

399362_434485233262164_2103968654_n_large

I keep thinking you're just going to randomly text me and tell me all the feelings you've been hiding. The same ones I have. That you remember all the cute things I did for you, all the stupid stuff I said. That you'll just text me and tell me I'm the one you want. The one you keep thinking about. I want you to tell me the only reason you left was because you got scared of the feelings you had or because you wanted me too much. Just anything that would still give me the slightest bit of hope.
~~~
Még mindig hiszek benne, hogy egyszer csak hirtelen írsz nekem és bevallod az érzéseidet, amiket eddig elrejtettél. Ugyanazokat, amiket én is érzek. Hogy emlékszel minden kis aranyos dologra, amit érted tettem, és minden butaságra, amit mondtam. Hogy csak úgy írsz és azt mondod, én vagyok az egyetlen, akit akarsz. Az egyetlen, akire gondolsz. Szeretném ha azt mondanád, hogy az egyetlen ok, amiért elmentél, hogy féltél az érzéseidtől, vagy túlságosan is akartál engem. Csak valamit, ami még mindig odaadná a legcsekélyebb darabka reményt.

Tumblr_m6sz9itzxm1qerbano1_500_large

Let's have a deep conversation online tonight, and then act like it never happened tomorrow when we see eachother in "real life".
~~~
Nos, akkor beszéljünk egész éjszaka mindenről, aztán tegyünk úgy következő nap a "való életben", mintha meg sem történt volna.

Tumblr_m2diijfihk1r9ggrvo1_500_large

Note to guys:
When you go days without talking to a girl, you leave her questioning. You make her doubt you ever care that you're not talking, and she'll eventually convince herself that you don't. You may not think that it's a big deal now, but when she starts talking to someone else I bet you will. She won't wait around for you forever. So be the man, and just talk to her.
~~~
Jegyzet fiúknak:
Amikor napokig nem beszélsz egy lánnyal, ott hagyod találgatások között. Eléred, hogy kételkedjen benne, hogy téged egyáltalán érdekel-e, hogy nem beszéltek, és végül meggyőzi magát, hogy nem érdekel. Talán nem gondolod, hogy ez nagy dolog, de majd amikor elkezd mással beszélni, fogadok, hogy rájössz. Nem fog itt várni rád örökké. Úgyhogy legyél férfi, és csak beszélj vele.

599836_10151898046540321_289671911_n_large

The worst part is how much I remember about you. I remember all the little things that made you who you are: your middle name, the color of your eyes, that goofy half smile you would do when I said something funny but you tried to pretend it wasn't, and your insecurities. I remember all the things you told me: about your family, your life, and what you like to do. I even remember locations: where I was when you first told me you liked me, when you first held my hand and kissed me, and where I was when you decided you didn't want to be with me anymore. I remember it all, and maybe that's why I can never truly move on, because I can't forget how good things were for the few months you cared about me.
~~~
A legrosszabb az egészben, hogy mennyire emlékszek mindenre veled kapcsolatban. Emlékszek minden kis dologra, amik miatt magad voltál: a második nevedre, a szemed színére, arra az ostoba félmosolyra, ami akkor jelent meg az arcodon, amikor valami vicceset mondtam de próbáltál úgy tenni, mintha nem lett volna az, és emlékszem a bizonytalanságaidra. Emlékszem mindenre, amit nekem mondtál: a családodról, az életedről, arról, hogy mit szeretsz csinálni. Még a helyekre is emlékszem: hogy hol voltam, amikor először bevallottad, hogy tetszem neked, amikor megfogtad a kezem és megcsókoltál, és hogy hol voltam, amikor eldöntötted, hogy már nem akarsz velem lenni többet. Mindenre emlékszem, és talán ez az, amiért valójában sosem tudok továbblépni, mert nem tudom elfelejteni, hogy abban a pár hónapban, amíg törődtél velem, milyen jók voltak a dolgok.

Tumblr_m6uhrcsdlc1r7m9kyo1_1280_large

When we lose one we love, our bitterest tears are called forth by the memory of hours when we loved not enough.
~~~
Amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk, a legkeserűbb könnyeink felelevenítik minden emlékét azoknak az óráknak, amikor nem szerettünk eléggé.

Tumblr_ljw47mmelx1qazj2jo1_400_large

If you're reading this...
Congratulations, you're alive. If that's not something to smile about, then I don't know what is.
~~~
Ha ezt olvasod...
Gratulálok, életben vagy. Ha ez nem olyan dolog, ami miatt mosolyognod kellene, akkor nem tudom, mi az!

6601988579_38c3bd73a3_z_large

It seems like I only lose things that are important to me.
Or maybe it's only after I've lost them that they become important.
~~~
Úgy tűnik, csak azokat a dolgokat veszítem el, amik fontosak számomra.
Vagy lehet, hogy csak miután elvesztem őket, azután válnak fontossá.

6840209041_d3fc35b17f_z_large

I'd rather have roses on my table, than diamond on my neck.
~~~
Inkább legyenek rózsák az asztalomon, mint gyémántok a nyakamban.

Tumblr_m79w904q641qmowaco1_500_large

I want to go back in time, shake hands with who you used to be, then turn around and walk away with my middle finger in the air to the person you are now.
~~~
Szeretnék visszamenni az időbe, kezet rázni azzal az emberrel, aki valaha voltál, aztán megfordulni és elsétálni a magasba emelt középső ujjammal, ami annak szól, aki most vagy.

Tumblr_m79ve1iedk1rzulzuo1_500_large

If you don’t tell her how you feel, she’ll find some other guy that will tell her all the things that she wanted to hear from you.
~~~
Ha nem mondod el neki mit érzel, találni fog egy másik fiút, aki majd elmondja neki mindazt, amit tőled akart hallani.

Tumblr_m6x4xbls7x1r4y7eno1_500_large

One day a man jumped off the Golden Gate bridge.
When the police went searching through his house afterward, they found a note. It read:
"Today I will walk to the bridge. If anyone smiles at me, I won't jump."
I make a point to smile at everyone now.
~~~
Egy nap egy férfi leugrott a Golden Gate hídról.
Amikor az eset után a rendőrség elment átkutatni a férfi házát, találtak egy kis lapot, rajta a következővel:
"Ma el fogok sétálni a hídhoz. Hogyha valaki is rám mosolyog, nem fogok leugrani."
Most már figyelek arra, hogy mindenkire mosolyogjak.

48139_i_love_music__by_smilingideea_large

When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
~~~
Amikor boldog vagy, élvezed a zenét. De amikor szomorú vagy, megérted, hogy miről szól a dalszöveg.

603497_3861650413762_1373467148_n_large

Sometimes, all a girl wants is for you to fight for her. Make her believe that you may want this relationship more than she does.
~~~
Néha minden, amit egy lány akar, az, hogy harcolj érte. Hogy elhitesd vele, hogy te lehet jobban akarod ezt a kapcsolatot, mint ő.

Tumblr_m70wvherui1qlqauao1_500_large

In every girl's life: there's a boy she'll never forget and a summer where it all began.
~~~
Minden lány életében van egy fiú, akit sosem felejt el, és egy nyár, amikor mindez kezdődött.

19140367137055183_yx4rgfoc_c_large

It's been a year since you left. I never imagined I'd still be thinking about you every day.
~~~
Már egy éve, hogy elmentél. Sosem gondoltam volna, hogy még mindig mindennap rád fogok gondolni.

Don't be mad because I said I don't give a fuck. Be mad because I once did and you were too blind to see.
~~~
Ne legyél mérges rám, mert azt mondom, hogy nem érdekel. Azért legyél mérges, mert egyszer igen is érdekelt, csak te túl vak voltál, hogy észrevedd.

Tumblr_m7dljksbhb1rs9q9ro1_500_large

She tries to kill herself, and fails, she's known as an "attention seeking whore". But if she succeeds, then suddenly, everybody loved her.
~~~
Amikor egy lány próbál öngyilkos lenni, de nem sikerül neki, akkor mindenki "a figyelemre vágyó kurva"-nak hívja. De ha sikerül neki, akkor hirtelen mindenki elkezdi szeretni.

Tumblr_m6qvibnd0z1ra0lgdo1_500_large

Don't worry if I argue with you, worry when I stop because that means there's nothing let to fight for.
~~~
Ne aggódj, amikor vitatkozok veled, aggódj, amikor abbahagyom, mivel az azt jelenti, hogy már nincs semmi, amiért harcolhatnánk.

Tumblr_lv0a42ied41qe2zgqo1_1280_large

It can’t be any harder than this. I mean, if I had known the last time I saw you would be the last time, I would have stopped to memorize your face, the way you move, everything about you. If I had known the last time we kissed would have been the last time, I never would have stopped.
~~~
Ennél már nem lehetne nehezebb. Úgy értem, ha tudtam volna, hogy amikor legutóbb láttalak, az volt az utolsó alkalom, megálltam volna, hogy elraktározzam magamban az arcod, a mozgásod, minden veled kapcsolatos dolgot. Ha tudtam volna, hogy az volt az utolsó alkalom, amikor megcsókolsz, akkor sosem hagytam volna abba.

599950_263789313731849_1843018674_n_large

I remember the first time we met, I don't really like you.
(But right now? That's a different story.)
~~~
Emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, egyáltalán nem tetszettél.
(De hogy most? Az már más történet.)

Tumblr_lzaz0hxup51r8zdu5o1_500_large

Yes, I'm drunk. And you're beautiful. And tomorrow morning, I'll be sober but you still be beautiful.
~~~
Igen, részeg vagyok. Te pedig gyönyörű. És holnap reggel én már józan leszek, de te még mindig gyönyörű.

 

 

Tumblr_m7zazebhjc1rcx1ggo1_500_large

She will chase you around for awhile; but there’s going to be a day when she’s going to stop running in circles around you. She’s going to get over you & at that very moment, you’re going to wish you had let her catch you.
~~~
Egy ideig futni fog utánad; de elérkezik majd a nap, amikor abbahagyja a kis körök futásat körülötted. Túl fog rajtad jutni és pontosan ebben a pillanatban, az fogod kívánni, hogy bárcsak hagytad volna, hogy elkapjon.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.