Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angolul és magyarul


* elég egy kép , hogy eszedbe jusson minden .. ♥

 

B9c11f632501d9f97edf06b580c0e76b_large
'Most színes hógömb az élet , egy éjjen át , ma hógömbben élhet egy fiú , és egy lány *-*

 


nem szeretlek. ~ csak folyton te jársz a fejemben.
nem hiányzol. ~ csakha eszembe jutsz, könnycsepp lesz a szememben.
nem fáj semmi. ~ csak ez a sok repedés a szívemben.
elfoglak felejteni. ~ csak gondoltam előbb közlöm mit éreztem. !

 


az alvás a drogom,
az ágyam a dílerem,
az ébresztőórám a rendőrség. ! ♥

 


~ Lány ; van zsepid ?
Fiú ; jajj .. ezt már ismerem , mert belém estél ? :$
Lány ; nem.. mert taknyos az orrom bazd meg :|

 

Tumblr_li8vj2jj541qi2flso1_500_large
~ Nem vagyok depis , csak ezt diktálja a trend ennek rossz vége lesz mert kiment a divatból a happy end ://

 


~ nincs szőke herceg fehér lovon, és nincs 'happy end', ez a valóság és nem disneyland..

 


Becsüld meg az igaz barátaid , akik meg vannak .. és szard le
azokat akik már egyszer szarban hagytak.! ; )

 

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el  

 

 

 

Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.

 

 

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

 

 

I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.
Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod

  

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem!

  

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe!


I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg

Tender kisses and I'm floating on air
You can have me anytime, anywhere
Gyengéd csókok, az égben járok.
Megkaphatsz bármikor és bárhol

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.

I want to be remembered as a girl who always smile
even when her heart is broken.

Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog,
még akkor is, ha összetört a szíve ....

2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together.
2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol…

 

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

 

 

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

 

 

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 

 

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

 

I forgive, but I never forget!
Megbocsátok, de sohasem felejtek!

 

Close your eyes, and you'll see that you're really need!
Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van

 

He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song
A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom

 

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens

Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok

 

There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam

 

 

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad…

 

 

I don't think you know how easily you can make me smile =)
Szerintem nem is tudod, hogy mennyire könnyen meg tudsz nevettetni engem ^^

 

 

If life gives you lemons, make lemonade!
Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét ;)

 

 

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

 

 

A life without love is like a
year without summer
Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

 

So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz.

 

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt.
A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.

 

 

Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.

 

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

 

 

Smile! It's the second best thing you can do with your lips
Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz

 

 

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

 

 

 

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

 

 

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

 

 

Live life how you want & not how the others want you to!
Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

 

Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

 

 

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

 

 

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt

 

 

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

 

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

 

 

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?

 

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!

Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást  

 

 We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert.

Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming <3

Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

 

 

Love is a game meant for two. Only for two!

A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. De CSAK ketten!!!


 

I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give mi that cute smile :P

Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD

 

 

I'm not in this world to live up to your expectations, and you are not here to live up mine.

Nem azért jöttem a világra, hogy az elvárásaid szerint éljek, ahogy te sem azért születtél, hogy megfelelj az én elvárásaimnak.

 

The sweet is never as sweet without the sour, and I know the sour.

A keserű nélkül az édes sem olyan édes... és én ismerem a keserűt. 

 

Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'

"Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!" (by Nathan, one tree hill)

  

Live for the moments you just can't put into words :)

Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

  

Being happy doesn't mean everything is totally perfect

Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes...

 

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

 

If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you

Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

 

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug

A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

 

I've got two rules. First: I'm always right. Second: Just in case I'm wrong, follow rule number 1.

Két szabályom van, az első: mindig igazam van. A második: ha mégsem így lenne, kövesd az első szabályt. :D

  

Loving you is like breathing.. so please, how can I stop?
Szeretni téged olyan, mint lélegezni... hogy is hagyhatnám abba? :)

 

 

I'm too weird to live but too much rare to die
Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 

 

Love is blind. I know, because you don't see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

 

 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

 

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :)
A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd :P

 

 

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

 

 

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

 

 

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 

 

Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

 

 

Friends are like credit cards,we need them forever...
A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

 

 


I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

 

 

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

If I had a dime for every single time these boys stop & stare - i'd be a millionaire!
Ha mindegy egyes alkalommal, amikor a pasik megállnak & megbámulnak, kapnék egy tízcentest.. már milliárdos lennék :P

 

 

Good Boys are found in every corner of the Earth.. unfortunately, Earth is round!!
Jó pasikat a világ bármelyik sarkán találhatunk. A baj csak az, hogy a Föld kerek!!!

 

 

I'm nothing special, of this I'm sure. I'm a common man with common thoughts, and I've led a common life. There are no monuments dedicated to me, and my name will soon be forgotten. But I've loved another with all my heart and soul - and to me, this has always been enough. [The Notebook]
Nincs bennem semmi különös, ebben biztos vagyok. Az átlagemberek átlagéletét élem. Nem alkottam semmi emlékezetest, és a nevem hamarosan homályba vész. De tiszta szívből, igaz szerelemmel szerettem valakit, és ez nekem teljesen elég!

 

 

If you'd ask me how many times you ran through my mind, I'll say: only once - but since you haven't left yet <3
Ha megkérdeznéd tőlem, hányszor gondolok rád, azt mondanám: csak egyszer történt ilyesmi - de azóta ki sem tudlak verni a fejemből!

 

 

Everyone says love hurts. That's not true.. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone get these things confused with love, but in reality, love is the only thing in this world that covers up all pain and helps someone feel wonderful again!
Azt mondják, a szerelem fáj.. de ez nem igaz. A magány az, ami fáj. Valaki elvesztése fáj. A féltékenység fáj. Ezeket a dolgokat mindenki összekeveri a szerelemmel, de valójában maga a szerelem az, ami képes az összes fájdalmat elfedni, és segít újra csodálatosan érezd magad!

  

Because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they heart have
Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen, még nem jeletni azt hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével :)

 

 

No, he's not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship… 
Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba…

 

 

Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say 'just a minute',  stay when you say 'leave me alone'
A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

 

 

Best friend is a sibling destiny forgot to give to you :)
A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni.

 

 

In life there aren't failures, just lessons that need to be learned!
~Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk!

 

 

Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle!
Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban!

 

 

Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful, do not ever close the book! Just turn the page.
Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább :)

 

 

Feelings change, but memories don't!
Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak!

 

 

Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna?

 

 

That's the ghost you've been running from.. the memory. I've been watching you, working day & night, so hard you barely have time to catch your breath. People do that for 3 reasons: either they crazy, or stupid, or trying to forget someone special…
Ez az a szellem, aki üldöz téged.. az emlék, ami elöl menekülsz. Figyellek téged egy ideje, ahogy dolgozol éjt nappalá téve, néha annyira keményen, hogy még levegőt venni sincs időd. Az emberek három okból teszik ezt: mert őrültek, vagy buták, de inkább mert felejteni akarnak.. valakit, aki számukra fontos…

 

 

I miss you everytime, but when I see you smile, and know that's not for me - that's when I miss you the most :(
Állandóan hiányzol, de leginkább akkor, mikor látom hogy mosolyogsz, de nem rám, hanem valaki másra..

  

They didn't agree on much. In fact, they didn't agree on anything. They fought all the time and challenged each other every day, but despite their differences, they had one thing in common: they were crazy about each other.. [The Notebook]
Nem sok mindenben értettek egyet. Tulajdonképpen semmiben. Állandóan veszekedtek, minden nap sértegették egymást. De a nézeteltéréseik dacára egy dolog közös volt bennük: imádták egymást.
 

 

I woke up with tears in my eyes.. some rolling down my cheek - I knew I must have been dreaming of you again.
Felébredtem reggel, könnyes szemekkel.. néhány könnycsepp végig folyt az arcomon - tudtam, hogy megint újra veled álmodtam.

 

I hate how you look at her, I hate how you hold her, I hate all of it.. but the truth is I could never hate you: I just hate that i'm not her…
Utálom ahogy arra a lányra nézel, utálom, ahogy megöleled, utálom ezeket.. de az az igazság, hogy Téged sosem tudnálak gyűlölni; inkább azt utálom, hogy én nem az a lány vagyok…

 

 

There are times when I hate you because I can't erase the moments when you hurt me and put tears on my face!

Van mikor gyűlöllek azért, mert nem tudom kitörölni azokat a pillanatokat mikor megbántottál, és én emiatt sírtam!

  

I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most:(

Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki…

  

You said you'll never want me to be sad.. so it means you closed your eyes while I was crying?
Azt mondtad sosem akarsz engem szomorúnak látni.. ez azt jelenti, hogy mindig becsuktad a szemed akárhányszor sírtam?

  

I know your mind is on someone else.. when you look at me, sometimes it's like you're seeing her in me!
Tudom, hogy máson jár az eszed.. mikor rám nézel, néha olyan, mintha nem is engem, hanem őt látnád bennem!

  

Tears eventually fade and one day everything will be exactly how its supposed to be!
Egy nap a könnyek felszáradnak, és minden pontosan úgy fog alakulni, ahogy meg van írva!

  

Pain is, when you know, what you shouldn't feel, and you still can't do anything against it!
Fájdalom az, amikor tudod, hogy mit nem szabadna érezned, és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni...

 

 

I'm the type of girl who would like to wear his shirt - just to smell his scent:)
Az a fajta lány vagyok, aki hordaná egy srác pulcsiját, csak azért, hogy érezhesse az illatát :)

 

 

A girl wants a million things from a boy, but a boy wants only one thing - from a million of girls..
Egy lány sok dolgot akar egy fiútól, viszont a fiú csak egyet akar, de azt rengeteg lánytól..

 

 

A secret is an aggregate which dissolves in alcohol!
A titok olyan halmazállapot, ami alkoholban oldódik..

  

Have you got enemies? Yes? That's good. It means you're a real personality, not just an irrelevant one of the crowd!
Vannak ellenséged? Igen? Ez jó jel, mert azt jelenti, hogy igazi egyéniség vagy, nem csak egy lényegtelen ember a tömegből!

  

If your problem has a solution.. why worry about it? If your problem doesn't have solution.. then why worry about it?
Ha a problémádra van megoldás, miért aggódnál miatta? Ha pedig nincs rá megoldás.. akkor mi értelme aggódnod? XD

  

I wanna be your favourite 'hello' and your hardest 'goodbye'!
Én akarok lenni a kedvenc üdvözlésed és a legnehezebb elköszönésed!

 

 

People who don't know me think I'm quiet.. but those who know me wish I would shut up!

Az emberek, akik nem ismernek, azt hiszik valójában csendes vagyok.. de akik ismernek, azt kívánják: bárcsak néha csendben maradnék :D

 

 

Love is like war: Easy To Start, Difficult To End and Impossible to forget...

A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....


  

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

 

 

Sometimes the things we can't change changing us! :)
Néha azok a dolgok változtatnak meg minket, amiken mi magunk nem tudunk változtatni

 

 

The choices you make today affect your tomorrow, so choose carefully, because you can't go back to yesterday to change it
A döntések, amiket ma meghozol, hatással vannak a holnapodra, úgyhogy dönts óvatosan, mert nem tudsz visszamenni hogy megváltoztasd ezt

 

 

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)
Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

 

People always say: when one door closes, an other one opens.
Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

 

 

We spend our whole life waiting for what we don't have and never actually taking time to stop and see what we have...
Azzal töltjük az életünket, hogy olyan dolgokra várunk amiket nem birtolkolunk - sohasem szakítunk időt és látjuk meg azt amink valójában van... :S

 

 

I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most
Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki

 

 

The passion slowly dies inside of me ...
A szenvedély lassan meghal bennem

 

 

See, I've already waited too long, and all my hope is gone...
Nézd, már így is túl sokáig vártam, és minden reményem elszállt!

 

 

I thought I knew you, but I guess it's easier to see what we want than to look for the truth.
Azt hittem ismerlek, de azt hiszem, könnyebb az igazság helyett azt látni, amit akarunk

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.