Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol-Magyar idézetek.

Every boy wants a good girl to be bad just for him, and every girl wants a bad boy to be good just for her.
~~~
Minden fiú akar egy jó lányt, aki csak az ő kedvéért rossz, és minden lány akar egy rossz fiút, aki csak az ő kedvéért jó.

Sometimes we don't need an advice. We just need someone who will listen.
~~~
Néha nem tanácsra van szükségünk. Hanem valakire, aki csak meghallgat.

Fdc311e7001c9faa4f2ed294_large
A legmegnyugtatóbb dolog, amit egy fiú mondott:
Sokkal nagyobb tisztelet fog övezni, ha nem hagyod, hogy kiégessenek, és nem jössz össze minden jöttmenttel. Mert akkora divat, hogy hetente új faszi, de a hátad mögött meg ostoba k*rvának hívnak. Ezt hallom mindig, hogy a legjobb barátnők egymásba tuszkolják, hogy milyen menő, holott megvetendő életforma, a szánalmas lányok üldözésmániája miatt kialakult divat. Hidd el nekem, sokkal jobban fogják érted kapkodni a fejüket, ha látják, hogy nehezen megkapható vagy! És így az életedet sem dobod a kukába.

You can never be friends with someone you're madly inlove with.
~~~
Sohasem tudsz csak a barátja lenni valakinek, akibe őrülten szerelmes vagy.

People will laugh at your dreams, then hate you when you make them come true.
~~~
Az emberek nevetni fognak az álmaidon, aztán meg utálni fognak, amikor valóra váltod őket.

Sometimes the strongest people in the morning are the ones that cry themselves to sleep at night.
~~~
Néha akik reggel a legerősebbek, pont azok, akik este álomba sírják magukat.

Sometimes I listen to the strangers' conversation and mentally give my opinion.
~~~
Néha hallgatom ismeretlenek beszélgetését és magamban hozzáadom a saját véleményem.

Here comes that feeling you thought you'd forgetten, and upsets everyting.
~~~
És most jön az az érzés, amiről azt hitted, már elfelejtetted, és felborít mindent.

- I thought I've moved on.
- We never really move on, all you can do is find someone else to think about.
~~~
- Azt hittem, hogy továbbléptem.
- Igazából sosem lépünk tovább. Minden, amit tehetsz, hogy találsz mást, akire gondolhatsz helyette.

Advice is what we ask for when we already know the answer but we wish we didn't.
~~~
A tanács az egy olyan dolog, amit akkor kérünk, amikor igazából már tudjuk a választ, de azt kívánjuk, bár ne tudnánk.

Tumblr_lz2un6nuyw1r7fcm8o1_500_large

There are 3 types of people in this world:
- those who make things happen
- those who watch things happen
- and those who wonder that happened.
~~~
3 típusú ember van ezen a világon:
- akik megtesznek dolgokat
- akik hagyják, hogy a dolgok megtörténjenek
- és akik csak csodálkoznak, hogy megtörténnek

Tumblr_lz13rmldtc1qblyyto1_500_large

You never really stop loving someone, you just learn TO LIVE WITHOUT THEM.
~~~
Sosem szeretsz ki valakiből, csak megtanulsz NÉLKÜLE ÉLNI.

Tumblr_lz355xtnua1qjywbko1_500_large

The difference between me & her?
I can make him smile with my clothes on.
~~~
A különbség a másik lány és köztem?
Én meg tudom mosolyogtatni ŐT, úgy, hogy a ruháim rajtam maradnak.

Tumblr_lz35i1gswy1r0yn3vo1_400_large

Every time, two people is in relationship, two single people die.
~~~
Minden alkalommal, amikor két ember kapcsolatban van, két szingli ember meghal.

Tumblr_lz1nhwcshv1r5d7g9o1_500_large

I think our relationship is finally at that point where you should learn about my existence.
~~~
Azt hiszem elértünk a kapcsolatunk azon pontjára, amikor észre kéne venned, hogy létezem.

401332_223807817714323_152012388227200_448853_1458512186_n_large

Hard to find someone who will change your life, not just your relationship status.
~~~
Nehéz valaki olyat találni, aki az életed változtatja meg, nem csak az állapotodat Facebook-on.

 

 

 

Tumblr_lz1dpxsfug1r7xsr8o1_500_large

You and I died a long time ago.

~~~
A Te és Én már rég meghalt.
Tumblr_lz355j1qed1qjywbko1_500_large

Don't make her wait for you just because you know she will.
~~~
Sose hagyd, hogy egy lány várjon rád, csak mert tudod, hogy várni fog!

Treat me like a joke and I'll leave you like it's funny.
~~~
Kezelj úgy, mint egy viccet, én pedig úgy hagylak el, mintha vicces lenne.

- Does the future scare you?
- No, just the people who will be there.
- Why?
- Because, I don't know who will be replaced, who will have left, and who will have changed.
~~~
- Megijeszt a jövő?
- Nem, csak az emberek, akik benne lesznek.
- Miért?
- Mert nem tudom, hogy kik lesznek ott, kik mennek el, és kik fognak megváltozni.

I might have erased your texts, but I will never forget what you wrote.
We might have stopped talking, but I will never forget your voice.
We might have stopped hugging, but I will never forget how your smell.
Anything we did, I will never forget.
~~~
Kitörölhetem az üzeneteidet, de sosem fogom elfelejteni mit írtál.
Abbahagyhatjuk a beszélgetést, de sosem fogom elfelejteni a hangod.
Abbahagyhatjuk egymás ölelését, de sosem fogom elfelejteni az illatod.
Tehetünk akármit, én sosem fogom elfelejteni.

Bemyvalentine_05_large

Everyday I ask myself the same question:
" Should I walk away? Or try even harder? "
~~~
Mindennap felteszem magamnak ugyanazt a kérdést:
"Sétáljak el? Vagy próbálkozzak még keményebben?"

Tumblr_lus4jvqnyt1r1saeqo1_500_large

I really wonder why people suddenly change. One day they are sweet, the next day they're not. One day they are here, the next day they're gone. One day you are important to them, the next day you are worthless.
That is how ironic things and people can be. Pretty shits, pretty lies.
But it's your choice, you choose to get hurt when you choose to be close.
~~~
Annyira csodálkozom rajta, hogy az emberek miért változnak meg olyan hirtelen. Az egyik nap aranyosak, a másik nap nem. Az egyik nap itt vannak, a másik nap eltűnnek. Egyik nap fontos vagy nekik, a másik nap értéktelen.
Nos, ennyire ironikusak tudnak lenni a dolgok és az emberek. Csinos sz*rságok, csinos hazugságok.
De a te döntésed, mert amikor azt választod, hogy közel kerülsz valakihez, azzal együtt a fájdalmat is választod.

Tumblr_lziyy2x9vv1r0fq3go1_500_large

Having a sharp memory is great. But...
In some moments of my life...
Sometimes I found that the ability to forget IS A LOT BETTER.
~~~
Az nagyszerű, ha éles a memóriád. De...
Az életem néhány pillanatában...
Úgy találtam, hogy néha a felejtés SOKKAL JOBB.

37479110_large

Ok, I'm gonna study now.
- 3 hours later -
Ok, I'm gonna study now. SERIOUSLY.
~~~
Oké, akkor most tanulok.
- 3 órával később -
Oké, akkor most tanulok. KOMOLYAN.

Bad things are always going to happen in life. People will hurt you.
But you can't use that as an excuse to hurt someone back.
~~~
Rossz dolgok mindig történni fognak az életben. Az emberek meg fognak bántani.
De nem használhatod ezt kifogásnak arra, hogy te is megbánts valakit.

420455_10150617338003217_63308388216_9256583_658892485_n_large

If you really love that person, learn to wait. Maybe you are not meant to be together for today but meant to be in the future.
~~~
Ha valakit tényleg szeretsz, tanulj meg várni. Lehet, hogy most nem kell együtt lennetek, de a jövőben igen.

Tumblr_lyusiwsie61qfgweso1_500_large

If you don't understand my silence
How will understand my words?
~~~
Ha nem érted a csendemet,
Hogyan értenéd meg a szavaimat?

4fb729a20004d75f4e4cd3dd_large

- You wanna hear a joke?
- Sure
- The way you treat me.
~~~
- Akarsz hallani egy viccet?
- Persze.
- Csak nézd meg hogyan bántál velem.

Please don't expect me to always be good and kind and loving. There are times when I will be cold and thoughtless and hard to understand.
~~~
Ne várd el tőlem, hogy mindig jó, kedves és szerető legyek. Lesznek idők, amikor rideg, meggondolatlan és nehezen megérthető leszek.

If it wasn't for the pain I felt yesterday, I would not be the person I am today.
~~~
Ha tegnap nem lett volna az a fájdalom, akkor nem az lennék, aki ma.

People don't notice the things we do for them, until we stop doing it.
~~~
Az emberek nem veszik észre, hogy mit teszünk értük, egészen addig, amíg abba nem hagyjuk azt csinálni.

It's kinda fucked up isn't it?
How all of a sudden, someone just wakes up and decides to never talk to you again. No reason. No explanation. No words said. They just leave you hanging like you never meant shit to them, and what hurts the most is how they made it look so easy.
~~~
Ez elég elcseszett dolog, nem igaz?
Hogy valaki hogyan ébred fel és dönti el, hogy nem beszél veled többet. Nincs ok. Nincs magyarázat. Nincsenek kimondásra váró szavak. Csak cserben hagytak, mintha szart se jelentettél volna nekik, és ami a legjobban fáj, hogy úgy tűnik, ezt olyan könnyen tették meg.

 

 

 

380031_345734792110347_100000214875275_1590368_1327377148_n_large

Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you.
~~~
Miért nem tudsz annyira akarni engem, mint a többi fiú? Ők bámulnak engem, amíg én utánad sóvárgok.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.