Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


×Idézetek×

Tumblr_mazhctrhm11qjwkflo1_500_large

In real life boys don't come running back to you in the middle of the night, snealking through the window. They just leave and never say another word to you again.
~~~
A való életben a fiúk nem rohannak vissza hozzád az éjszaka közepén, és nem surrannak be az ablakodon. Csak ott hagynak és aztán többet egy szót sem szólnak hozzád.

Tumblr_m8rzukbiab1rckk84o1_500_large

This is how life works. You spend forever acting like you don't care that you're alone and then someone comes along and fills the little void you've been neglecting for so long. Things are great. You think 'wow, I'm happy for once' and as soon as you get used to having them around, they leave. You've alone again. Even more so than before, you tell yourself that you'll never meet someone that's goint to take their place. But you will, and you do. And the process repeats itself.
Over.
And over.
And over.
~~~
Így működik az élet. Örökké úgy teszel, mintha nem érdekelne, hogy egyedül vagy, aztán jön valaki és kitölti a kis űrt, amit te sokáig elhanyagoltál. A dolgok nagyszerűek. Azt gondolod 'ejha, most az egyszer végre boldog vagyok', és amint megszokod, hogy ott vannak neked, ott hagynak. Újra egyedül vagy. Még jobban, mint azelőtt, és azt mondod magadnak, hogy nem fogsz többet találkozni valakivel, aki betölti a helyüket. De fogsz, és találkozol is. És ez megismétli önmagát.
Újra.
És újra.
És újra.

Tumblr_m9uaizeb9n1rebduno1_500_large

Maybe someday I'll look back on these sleepless nights on the living room floor with romantic books strewn and tv movies on mute - and finally be able to say 'I am stronger than this".
~~~
Talán egy nap majd visszanézek ezekre az álmatlan éjszakákra, ahogy a nappali padlóján ülök, magam körül romantikus könyvekkel és a lehalkakított tv-vel - és képes leszek azt mondani, "ennél én erősebb vagyok".

Tumblr_m98v6ebqte1rexhb4o1_500_large

It's the worst feeling in the world to love and hate someone all at the same time. And it's hard to watch things change when all you want is for them to stay the same. It's funny but stupid how you want everything and nothing at the same time. It's crazy when you want to let go, but you keep holding on, and when you want to move on but you're stuck right where you started. When feelings come and go and you can't decide what you want. When you have so many things to say but you don't know where to start. When you want them in your life so bad, but all you can do is push them farther and farther away. It's so hard to think back to how things used to be and look at it now and realize that things are different and they may never be the same. You tell yourself it's not worth it, but if it really didn't matter, you wouldn't spend so much time thinking about it.
~~~
A legrosszabb érzés a világon az, amikor egyszerre szeretsz és utálsz valakit. És nehéz csak nézni, ahogy a dolgok megváltoznak, miközben te csak annyit akartál, hogy a régiek maradjanak. Vicces, de butaság is, hogyan akarsz egyszerre mindent és semmit. Őrültség, amikor el akarod engedni, de még mindig kitartasz mellette, és amikor pedig tovább akarsz lépni, de ott maradsz, ahol elkezdted. Amikor az érzések jönnek és mennek és nem tudod eldönteni, hogy mit akarsz. Amikor annyi mondanivalód van, de nem tudod, hol kezd el. Amikor annyira akarod őt az életedben, de csak annyit tehetsz, hogy egyre messzebbre és messzebbre lököd magadtól. Nehéz visszagondolni, hogy milyenek voltak a dolgok régen, aztán rájuk nézni, hogy milyenek most, és ráébredni, hogy a dolgok már mások és soha nem lesznek ugyanolyanok, mint akkor. Azt mondogatod magadnak, hogy nem éri meg, de ha tényleg nem számítana, akkor nem töltenél annyi időt azzal, hogy ezen gondolkodsz.

Tumblr_m9kkff3y8t1rdzcfao1_400_large

When you're young not much matters. When you find something you care about then that's all you got.
~~~
Amikor fiatal vagy, semmi más nem számít. Amikor találsz valamit, ami érdekel, akkor az lesz a mindened.

1236794-12-1347176938730_large

A boy will ask for a naked picture. A man will ask for a picture without makeup.
~~~
Egy fiú olyan képet kér, amin nincs rajtad ruha. Egy férfi pedig olyat, amin nincs rajtad smink.

Tumblr_m9vl57raey1qjuevro1_500_large
Yes there are going to be tons of things I'm goning to miss while being with you but there's one thing I won't. All of the doubts. All  of the nights I lay awake wondering if I'm still what you want.
~~~
Igen, tonnányi dolog lesz, ami hiányozni fog az együtt töltött időből, de lesz egy dolog, ami nem. Az összes kétség. Az összes éjszaka, amikor ébren feküdtem, és azon agyaltam, hogy vajon még mindig én vagyok-e az, amit akarsz.

426788_294971740559316_1061320985_n_large

You are not here just to fill space or to be a background character in someone else's movie.
Consider this: nothing would be the same if you did not exist. Every place you have ever been and everyone you have ever spoken to would be different without you.
We are all connected, and we are all affected by the decisions and even the existence of those around us.
~~~
Nem csak azért vagy itt, hogy helyet foglalj, vagy hogy egy háttérszereplő legyél valaki életének a filmjében.
Gondold végig: semmi nem lenne ugyanilyen, ha nem léteznél. Az összes hely, ahol voltál és az összes ember, akivel valaha beszéltél, más lenne nélküled.
Mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, és hatással vannak ránk a döntések és még mások létezése is.

Tumblr_ma3cli5gfa1qhuq3ao1_500_large

If you love someone, be brave enough to tell them or be brave enough to watch them be loved by someone else.
~~~
Ha szeretsz valakit, legyél elég bátor ahhoz, hogy elmondd neki. Vagy legyél elég bátor ahhoz, hogy végig nézd, ahogy más szereti őt.

Tumblr_manuyravks1rvjhi0o1_500_large

Don't worry, you may think you'll never get over it. But you also thought it would last forever.
~~~
Ne aggódj, talán úgy gondolod, hogy nem fogsz túljutni rajta soha. De gondolj bele, azt is gondoltad, hogy örökké fog tartani.

01_large

At some point you will realize that you have done too much for someone or something, that the only next possible step to do is to stop. Leave them alone. Walk away. It's not like you're giving up, and it's not like you shouldn't try. It's just that you have to draw the line of determination from desperation. What is truly yours would eventually be yours, and what is not, no matter how hard you try, will never be.
~~~
Egy ponton majd rájössz, hogy valakiért vagy valamiért olyan sokat tettél, hogy az egyetlen lehetséges lépés az, ha megállsz. Hagyd őket békén. Sétálj el. Ez nem olyan, mintha feladnád, és nem olyan, mintha nem próbálkoznál. Annyi az egész, hogy meg kell találnod a határt a határozottság és az elkeseredettség között. Ami tényleg a tied, az úgy is a tied lesz, ami pedig, az nem számít mennyire keményen próbálkozol, úgysem lesz soha.

Tumblr_mat9ehtv5r1r9k0q3o1_500_large

- But why are you so pessimist?
- You know, there are some girls who born to write in their diary about a boy who looked at them, and there is me, who write about the fact why did he turn his head then.
~~~
- De miért vagy ilyen pesszimista?
- Tudod, vannak akik úgy születnek, hogy arról írnak a naplójukba, hogy egy fiú rájuk nézett, meg vagyok én, aki arról ír, hogy de utána miért fordította el a fejét.

411182bad04911e1a78c12313804ce91_7_large

I don't love me. And that's how I understand why you don't either.
~~~
Nem szeretem magamat. Csak ezért vagyok képes megérteni azt, hogy te sem szeretsz.

Tumblr_m7x3n8fp871rssktdo1_500_large

You threw her away. You threw away the girl that would do anything and everything for you. You threw away the girl that gave her all and trusted you with it. You threw away the girl that put her whole self into being there for you. You threw away the girl that shut every other person out in her life because she told herself she couldn’t trust them. You threw way the girl that sees the entire world in you. You threw away the girl that went through hell just to be with you. You threw away the girl that was willing to wait as long as it took until she could call you hers. You threw away that girl that still wanted you even when you treated her as if she was nothing. You threw away the girl that spent months hoping you two could be together eventually. You threw away the girl that stays up at night, wondering if you’re okay. You threw away the girl that continued to do so much for you even though she got nothing in return. You threw away the girl that didn’t listen to the bad things that others said about you. You threw away the girl that would do anything in the world for you. You threw her away. And guess what? You lost her.
~~~
Eldobtad őt. Eldobtad azt a lányt, aki bármit és mindent megtett volna érted. Eldobtad azt a lányt, aki mindenét neked adta, és bízott benned. Eldobtad azt a lányt, aki mindent beleadott, hogy ott lehessen neked. Eldobtad azt a lányt, aki elküldött magától mindenki mást, mert bebeszélte magának, hogy nem bízhat bennük. Eldobtad azt a lányt, aki az egész világot benned látta. Eldobtad azt a lányt, aki keresztül ment a poklok poklán, hogy veled lehessen. Eldobtad azt a lányt, aki hajlandó volt várni, ameddig csak kellett, csak hogy a tiednek hívhassa magát. Eldobtad azt a lányt, aki még mindig akart téged, miközben te semmiként kezelted. Eldobtad azt a lányt, aki hónapokat töltött reménykedve, hogy ti ketten végül együtt lesztek. Eldobtad azt a lányt, aki sokáig fent maradt, azon izgulva, hogy vajon jól vagy-e. Eldobtad azt a lányt, aki továbbra is annyi mindent megtett érted, még ha tudta is, hogy semmit nem kap cserébe. Eldobtad azt a lányt, aki nem hallgatott azokra, akik rosszat mondtak rólad. Eldobtad azt a lányt, aki a világon bármit megtett volna érted. Eldobtad őt. És tudod mit? Most elveszítetted.

428958_402980296431133_1100005947_n_large

I still don't understand how you can stand next to someone you have so much history with and not say a thing to them.
~~~
Még mindig nem tudom megérteni, hogy hogyan állhatsz valaki mellett, akivel annyi közös emléked van, anélkül, hogy akárcsak egy szót is szólnál hozzá..

425397_333813486669212_1253343504_n_large

No matter how we try to be mature, we will always be a kid when we all get hurt and cry.
~~~
Nem számít mennyire próbálunk érettek lenni, mindig is gyerekként fogunk viselkedni, amikor megbántanak és sírunk.

Tumblr_m7zjd4hhga1qfpfsto1_500_large

She is still thinking about you. She is still talking about you. She is still pretending she hates yu. She is still in love with you and she is sure that she is not over you.
~~~
Még mindig gondol rád. Még mindig beszél rólad. Még mindig úgy tesz, mintha utálna. Még mindig szerelmes beléd és biztos benne, hogy igazából nincs is túl rajtad.

126267698_large

Most days I am content with being alone but sometimes when I watch a movie or read a book that has a love story in it,  or when I see lovers holding hands or kissing, I realise that even though I am content with being alone, I don't want to be lonely. I think what I'm trying to say is that it would be nice to experience this thing called 'love'. What ever 'love' is.
~~~
Legtöbbször elfogadom, hogy egyedül vagyok, de néha amikor nézek egy filmet, vagy olvasok egy könyvet, amiben szerelmes történet van, vagy amikor szerelmeseket látok, amint éppen megfogják egymás kezét, vagy csókolóznak, ráébredek, hogy még csak nem is fogadom el, hogy egyedül vagyok, hisz nem akarok egyedül lenni. Azt hiszem azt próbálom elmagyarázni, hogy jó lenne, ha megtapasztalnám ezt a 'szerelem'-nek nevezett dolgot. Akármi is ez a 'szerelem'.

Tumblr_m8jxle6ecx1r4oulao1_500_large

Remember all the things that you and I did first? And now you're doing them with her.
~~~
Emlékszel az összes dologra, amit együtt csináltunk először? És most meg vele csinálod ugyanezeket.

484501_425918197443850_164603067_n_large

You did the wrong thing to the right girl
~~~
A rossz dolgot tetted a jó lánnyal.

Tumblr_m8uqs9jhuo1ryv118o1_500_large

- Why do you always do this to me?
- Do what?
- We stop talking for a week. Then you randomly text me like nothing ever happened. You get my hopes up and lead me on. Because you know that no matter how long you ignore me, I will always be here waiting for you.
~~~
- Miért csinálod mindig ezt velem?
- Micsodát?
- Egy hétig nem beszéltünk. Aztán hirtelen írsz, mintha mi sem történt volna. Eléred, hogy reménykedjek, aztán az orromnál fogva vezetsz. Mert tudod, hogy nem számít, mennyi ideig nem veszel rólam tudomást, mindig itt fogok rád várni.

Tumblr_m8qss5hzqy1rqs3qwo1_500_large

R.I.P to all the people who die everyday and aren't acknowledged because they aren't celebrities.
~~~
Nyugodjon békében az összes ember, aki nem kap elismerést, csak mert nem híresség.

Tumblr_m94xzgctvc1qfye5oo1_500_large

I woke up late in the afternoon. For a second I didn't know where I was. You know how it is, when you wake up in a strange place and wonder where in the world you are, until memory comes rushing over you like a wave. I half convinced myself that I had dreamed everything that happened the night before.
~~~
Késő délután ébredtem fel. Egy pillanatig nem tudtam, hogy hol vagyok. Tudod milyen ez, amikor egy idegen helyen ébredsz fel, és azon agyalsz, hogy hol a fenében vagy a világon, amíg az emlékek nem söpörnek át rajtad hullámként. Már félig meggyőztem magam, hogy minden, ami előző éjszaka történt, azt csak álmodtam.

Tumblr_m95kautlig1ray5xao1_500_large

If you do right no one remembers, if you do wrong no one forgets.
~~~
Ha jól csinálod, senki sem emlékszik rá, ha rosszul csinálod, senki sem felejti el.

179193_344207405656409_1899207989_n_large

Hey you. Yes, you. Stop being unhappy with yourself. You are perfect. Stop wishing you looked like someone else or wishing people liked you as much as they like someone else. Stop trying to get attention from those who hurt you. Stop hating your body, your face, your personality, your quirks. Love them. Without those things you wouldn't be you. And why would you want to be anyone else? Be confident with who you are. Smile. It'll draw people in. If anyone hates on you because you are happy with yourself then you stick your middle finger in the air and say screw it. My happiness will not depend on others anymore. I'm happy because I love who I am. I love my flaws. I love my imperfections. They make me me. And 'me' is pretty amazing.
~~~
Hé te. Igen, te. Ne legyél ennyire elégedetlen magaddal. Tökéletes vagy. Ne kívánd többet, hogy úgy nézz ki, mint akárki más, vagy hogy az emberek annyira kedveljenek, mint valaki mást. Ne próbáld magadra vonni azok figyelmét, akik bántanak. Ne utáld a tested, az arcod, a személyiséged, a furcsa szokásaid. Inkább szeresd őket. Ezek nélkül nem lennél magad. És mégis miért akarnál valaki más lenni? Legyél magabiztos. Mosolyogj. Ez majd bevonzza az embereket. Ha pedig valaki is utálna azért, amiért magad vagy, akkor mutasd fel a középső ujjad az égbe és mondd azt, hogy cseszd meg. A boldogságom nem fog többet másokétól függeni. Boldog vagyok, mert szeretem magam. Szeretem a hibáimat. Szeretem a tökéletlenségeimet. Ezek tesznek magammá. És ez az "én" igen is lenyűgöző.

132617010096338_large

Legends says, when you can't sleep at night, it's because you're awake in someone else's dream.
~~~
A legendák azt mondják, hogyha nem tudsz este aludni, az csak azért van, mert valaki más álmában ébren vagy.

 

 

Tumblr_m8119ah5le1qhftduo1_500_large

 

6 months ago I was pleading for you to stay. But you didn't. If you did however I wouldn't have found out that things eventually gets better. Someday I miss you and all the good talks we have. I still love you too but I guess I just don't like you anymore. It happens. I'm sorry.
~~~
6 hónapja könyörögtem azért, hogy maradj. De te nem tetted. Habár ha megtetted volna, nem jöttem volna rá, hogy a dolgok jobbak lesznek. Néha még hiányzol, és hiányoznak a jó beszélgetéseink is. Még mindig szeretlek, de azt hiszem már nem akarlak. Megtörtént. Sajnálom.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kamillaoldala

(Kiki Oldala, 2016.10.29 13:23)

szia jó az oldalad :)

Re: Kamillaoldala

(Kiki Oldala, 2016.10.29 13:25)

naon tettszik