Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


♥Billentyűrajzok 2♥

Ezek még mindig a saját billentyűrajzaim!

A forrást jelöld meg, ha elviszed!

Köszönöm.

FC Real Madrid

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNZ+ZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN?NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDD?++ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOOI?+..???7.7I+O8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDD?.7?7?????????77I.?ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7..???I8MMM7.7MMM8Z???$.7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8O7??$$???8MMMMMM7IIMMMMMMM?+?+$?I+O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$.7I$?:+?$MMMMMMMM7.7MMMMMMMMD?I:I$77.IOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMDI??7??+?+?$MMMNDOO887?ID8OO8NMMM$?+????7?IIIMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM$7$7?+NM?+?+$777777777$.7777777777$$?+?DN7?I7?$NMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMZ..??MMMZ,??777777777777?I$7777777777?I,?MMM7?=.?MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM$7??7MZ77O77?I77777777Z?~.:?$77777777Z??$?77ZM$??77MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM?=$+777777?$..??77Z7$7??...I?$$7$$7Z?I..?$77777I7.?MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMD7??I777777?,..??7Z???77Z?I?$77I??I7??...++77777$?II7MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM87??Z77ZZ77????Z77Z?Z++ZI?$??$$?Z??77Z????$$$Z777?IIIMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMN?$I??7O??I77Z?7$??+Z7????+++????7$Z??$$?I777??+7??7$?NMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM+...?Z7?7Z?????????I$OOOOOZOOOOOZI?????????$O?ZZ?...7NMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMI?.$?$7?$7???+IOOI??+I???Z7Z???I$??I7O$+???7ZI?ZO7.?+MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMNNOZ???IO7??IZZZO?$:???$Z7???~:?IOZZO??7OI???ZZNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7??,7??I$$?+I$ODNNMMMMND8ZI+?+$7??I.?I7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$7?$??$8MMMDOZZOZZZZZZZOZZO8MMMD7??$?$$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8$DMNZZO$???????????????????7ZZZNMM$IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO$I????????????????????????????ZOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMOZ$????????7$ZZZOZ$III7ZOZZZZ7?????????ZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMNO$???????OOZ+..               ..:ZZOI??????$ONMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMDZ??????IOZ~.                         ..OO7??????ZDMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMOZ?????IO$..                             ..$ZI?????ZOMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMDZ+????$O..~O:..                         ..?Z~..OZI????OOMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMOZ????ZO..ZOI?ZZ..                       ..O7?IZZ..$Z?????ZDMMMMMMMMMM
MMMMMMMMDZ????IZ. ZO??????Z7 .                   . =Z??????ZZ..Z7????Z8MMMMMMMMM
MMMMMMM8Z????O7.IZ?????????IO. .    .......     ..Z$?????????ZI.?Z????$ZMMMMMMMM
MMMMMMZO????Z,.ZI?????ZZ?????O+...=7ZZOZZZOZ:.. $Z?????7Z?????7O..Z$????OMMMMMMM
MMMMMZ7???7Z.,Z????+ZZZOO?????7OZI???????????IOOI?????Z? ?Z?????O$.$7???IZMMMMMM
MMMMOO????Z.$Z????ZZZZZZZO7?????????????????????????OZ..  .O7????Z7.ZO???+ZMMMMM
MMMN$???$O.+Z????OZZZZZZZOZ????????IZOOOOO7?????????ZO.    .$8???+ZO.I$???$OMMMM
MMMZ????O.:Z????ZZOZZZZZZ$????????IO:.....7Z??????????Z,    .$7????O,.OI???OMMMM
MMOZ???Z,.Z????ZZZZZZZZO??????O?????OO...Z$?????O??????O? . ..ZO????O,.Z????ZMMM
MMO???$O.Z????ZOZZZZOZI?????ZZZZ?????IZ7OI????7O.?Z+????ZZ.   .ZI????Z.~$???OOMM
MZ????O.IO???+ZZZZZZZ$????OZZZZOZZ?????I?????O+....Z7???ZO.   ..O????7+.ZI???OMM
MZ???I?.Z????ZZZZZZZI????OOZZZZZZZZZ????????O...   .ZOZZ. .    .=O????O.?O???ZNM
OO???Z..Z???ZZ.~ZZZO????ZZZZZZZZZZZZZ?????ZZ .      .+..       ..Z????ZO.O???+ZM
ZI??IZ.Z????Z, ..ZZ????7ZZZZZZZZZZZZOO$?ZZZOO.       .           .Z????Z.?I???OM
Z???$Z.Z???+O.   .Z????ZZZZZZZZZZZZZZZZZOZZZZZI                  .Z????Z..Z???ON
O???Z?.O????I.   II???$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOO.                .ZI???Z..Z???O8
Z???O~~O???7~.   O????OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ+.              .Z$???7: Z???ZZ
Z???O:=O???$,. . O????ZZZZZZZZZZZZZ77777777777ZZZZZ.             .Z$???7~.O???$O
Z???Z~=O???$:.   $????Z7IZZZZZZZZZZ??????????IZZZZZZ~.           .O$???7:.Z???ZZ
Z???Z+,O???I=.   ~7???$O..OZZZZZZZZ???IZOOOOOZZZZZZZZZ..         .ZI???Z..Z???OO
Z???OZ.Z???+O.   .Z????Z.  ,ZZZZZZZ???IOZZZZZZZZZZZZZZZ$.        .Z????Z..O???ZD
Z???IZ.Z????Z.   .Z$????Z   .$ZZZZZ???IOZZZZZZZZZZZZZZZZZ.       ,Z????O.+7???ZM
ZZ???Z..Z???$O   ..O????ZZ.   ,ZZZZ??????????7ZZZZZZZZZZZZ7.   ..O????OZ.O???+OM
NO???7=.ZI???O..   ,Z????7Z.  ..ZZZ??????????7ZZZZZZZZZZZZZZ..  7O????Z.~O???$DM
MZ????O.?O???+O.   .$O?????O.   ..Z???IOOOOOOOZZZZZO?ZZZZZZZZO..O????7?.Z7???OMM
MD7???ZI.Z????ZO.   .$7?????OZ.. .Z???IOZZZZZZZZOZI???OZZZZZZZZZ+????Z..Z???$ZMM
MMZ????Z..Z????$7..   7O??????ZOI.O???IOZZZZZZZO???????ZZZZZZZZI????Z7.O????ZMMM
MMNO???+O.+O????ZO.    .OO???????IO???IOZOZOZ????????$ZZZZZZZZ?????I7.ZO???7DMMM
MMM87???ZO.,Z????+Z:     .ZO???????????????????????ZZZZZZZZZZI????ZO.:O???7OMMMM
MMMMZ$???$I.~Z??ZO.        .ZZ7?????????????????ZOOZZZZZZZZZZZ$??$$ IZ???+OMMMMM
MMMMMO+???OO..ZZ.             .=ZOZ???????7$OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZO$.~O????ZMMMMMM
MMMMMMZ7????Z...                 .Z???IO,...IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..OO????ZNMMMMMM
MMMMMMMZI????Z,.                 .Z???IO.   ..OZZZZZZZZZZZZZZZ7..Z????IOMMMMMMMM
MMMMMMMMOO????ZZ.                .Z???IZ.     ..ZZZZZZZZZZZZO..7$????IZMMMMMMMMM
MMMMMMMMM8Z+????Z~.              .ZZZZZZ.       .ZZZZZZZZZZ7..ZO????ZZMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMZ+????7O~..                           .$OZZZZO:..ZO?????ONMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM8O+?????Z$..                           .ZO~..~ZO????+ZOMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMOO??????OO+ ..                       ...+ZO??????ZOMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMOZ???????7ZO=... .           .  ..~ZZO??????+OOMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMDZZ+???????IOOZZ7+:.....:~7ZZOZ7????????$ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZO???????????????????????????????$Z8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOO7?????????????????????7OZOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8ZOOOOZ$$$$$ZOOOOZ8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

FC Bayern

              .... ................~++?I?++~,...............  ...               
              . ............,+Z$$7$OZ$7I7$ZO$7$$ZI,............ .               
              .........,I$7Z+,........,,,,........+Z7$$,....... .               
              ......:Z$$7,....=$ZZ$$777777$$7ZZ$=,...,?$$$:......               
      ....... ....I7$:...IZ7$$$$$7=..:7$7$..,$$Z7Z77$+...,$II.... ... ...       
       .........7$Z:..~$$$$$7$$$$Z....?7$Z7..$Z...$$$ZZZ~...$77.........        
       .......Z$=..,Z$Z7,...=7$$7?.+?..+$7$=.,.,+$$=...=Z7Z+..=$$.......        
       .....=$$...77$+...$:..$7$$,.ZZ,..77$$...I7$7..:=.,.$77...7Z~.....        
   .......:ZZ,.=Z$$7$$~.......Z$7..,:+..~7$Z..I$$Z,...~$$$7$$$Z~.,ZZ:... ...    
. ........$I..=77$$$$$$:..7$Z.,$~..7$$7:~$$7..Z7Z:.,7~.:7$77=.7$$..$7?..........
  ......,$=..7$$$7$$$$$Z,.:=..7$$$$$$$7$$7$$$$$7$...IZ$$$Z$~...~$I..+7,...... ..
.......77~.~$Z+:=$$$$$7$$,.:Z7$$$=:.. ......,=$$77$?,.,$Z:. :77..$Z~,,7I........
......??+.+$$...$$7$7$$7$$Z77$....,IZZZZZZZ?,....I$$$Z$+...,.~=..$$$=.?I?.......
.....Z7,.:$Z..Z$777.~Z77$$7...Z7$77$77$I$7$77Z.,Z...7$$$:IZ~.,,:$$$$77.~$Z......
.....7+..Z7$..:77ZZ..Z77Z...7$$$$$7?$$777.7$7$..=$I..,$7$7Z..Z77$$$$$$..I7~.....
....$?.,Z$7$7....,..I$Z~.=$77$?$7$$~.Z7$=..O7I...,I....+$$$++77$7ZZ:,$$,.?$.....
...+$..$$7Z$$$?....=$Z,.:$7777,I7$7,..$7~...7=....I.....,Z$$7Z7:.....,77..$=....
..,7$.+$Z,,$I.=$7$7$Z..$I.$777..=$7....$,....~....:,......$$$...:$..,I7$+.,$....
..+$:,Z7I.Z7,.7$7$7$..$7$..$$$...+7....,,....+....+$...:I..$$$Z$$..~Z7$7Z..$+...
.,$7.?7$.....:Z77$$=.,Z7Z...I$....~.....~....ZZ...Z$Z,.+7Z..7$7.,~~....$$+.7$,..
.~$~.Z7$Z?.....,?7$...:$Z....Z..........$,...$$I..Z7$7.777~.$$=......~Z$$Z.=$:..
.Z7..$$7$$$Z7~..$$~....+Z..........$....$Z...$$$?.Z777$7$7Z.=$$.,+$Z77$$$$..7$..
.$Z..$$$$77$$7$7Z$............~....77...$7$..7$$$IZ7777,77$:.ZZ77777$$777$=.Z$..
.$Z..$7$$$$$$$$$$Z......~....,Z:...77$..77$Z,7777$$$77$.~$7Z.Z7$7$$$$$$$$$+.Z$..
.$7.,$$$$$$$$$$$$Z.+....+Z,..~$7+.,7I7$,7$77$Z7$7Z.?7$$..,$Z.Z$$7$$$$$$$$7?.Z$..
.$7.,$$$$$$$$$$$$Z.=I...?7$..?7$$~=7777?I7$$$,$$7$..$7Z...:O.Z$$7$$$$$$$$7?.$$..
.$Z..$7$$$$$$$$$$Z..$7..Z77$,Z77$7:777$~~$$7+..Z7?...+7....,.Z$$7$$$$$$$$7+.Z$..
.$Z..$7$$$$$$$$7$Z..$$I.$7$7$777$$.$$Z7,.+7I~...$+....I......Z$7Z$$$$$$$7$~.$$..
.Z$..$7$$$$$$$7777~.Z7$IZ777Z.$$7Z..IZ$...:$,....~....,.....=$$$7$$$$$$7$$..$$..
.~$=.Z$$$$$$$7$=Z$$.+77?.$77Z.,$7$...$Z....?,....?....=$....$7$?$7$$$$$$$Z.=7~..
.,Z7.+77$7$$$,,..$7+.Z$=.$77I..~$7....O.....,....$,...I$+...$$+..,$7$$7$7=.7Z...
..+$:.Z7$I....=..=$$..7,,.?7~...:+.........,$....Z$~ .Z$?..Z$7$ZI....~$7$..7=...
..,7$.+7$..,O+..Z$$Z$......7,....:....,$...,7I...$7$,.Z$..$7?,:~~~~:..=7=.,$....
...=$..$Z7$=..??=:.:$$,..,..,....??...=$?..,77Z,.77$$:?.,Z$$..,:,,,,,,ZZ..7=....
....$?,,Z$.......,,.ZZ$+....$....I7...?77+.=777Z,$$7Z,.?$$$$I....=$$$7$..I7.....
.....7I..$$$Z77.....ZZ7$$,..IZ...Z$$,.Z777I$7$7$7$+..,$7Z:..$$7Z=.,.Z$..$7~.....
.....Z$:.,7$:....+$$$..Z7$$...?..Z$7$.Z77$I7$7$Z?..,Z77I..=7$$7$$Z?I$+.~7Z......
......?7I.~7Z:77Z77$..,Z.7$77Z,....~7ZZ$OZI:....:I77Z7+..:Z,.I7$7$7Z~.I7+.......
.......I7?.:$$777$I..~7?Z..$$7$$Z?~.........:IZ$$7?..I7+....$Z~.?$$:.,$?........
. ......,$?..?$$7$..$$$7..=7Z,:=7$7$$$$77$$$$7$~?$Z,..$IZ=..,..Z$?..+I,...... ..
..........7$..~$$Z.,ZZ+..?$$O...Z7$~7$$$+:,~7$...ZZ+...7$7I..~$7I..$7+. ........
   ... ...:$Z:.~Z$I.....~7$7,.=.~7+.:$$......Z$........=Z$$Z$$Z:.~$Z,... ...    
       .....=$$...I7ZZZ$$$$I..?..O..Z$,.+7$Z$77Z..+Z$$..=77$7...$Z~.....        
       .......Z$?...Z7$7$7Z,.,$..=.~7$..~$$7Z$Z7$..7777Z77Z~..+$$.......        
       .........$$$=..:$ZZ7~.$$,...$7$I..Z$$..$$$$.+Z$$$,..,$$$.........        
      ....... ....?$$~...~O77$$=...$$$$I... .7$$$7$$$=...~$7I.... ... ...       
              ......:Z$$$,....:IZZ$$7$$$7$$$7ZZI:....:77$$:......               
              .......,.,?$7Z7~.............. ....,$Z$7$,....... .               
              . ............,=Z$$$$$ZZ$Z$$Z$$7$$ZI,............ .               
              .... ................~=+???+=~,...............  ...               
              ...................................................

 

 

FC Chelsea

                ............~7?II?I$OOOOOOZ$I?III7=,..........                  
                ........+III$OOOOOOZOOZO8OOOOOOOO8$I77+.......                  
                  ..=II78ZOOO8,..,+OOZ=.$OOOOO:,.?OOZOO7II=...                  
           .......?II8OOZ=,OOO=.~O8OOO=.ZOOOO=.=8.7OO8$8O877I.......            
           .. .,7IOZ8?.7Z~.:OO$..=IZOO=.ZOOOOZ...ZOOO=.,.I8O8?7=....            
           ..,II8ZOOOO..O=..IZO~.Z8ZOO:.III8$=8Z.:OO=.:O8+OOOOD?I,..            
           ,?IOOZO8OOO?.,7O..OO7.,:=8OIII??OO,...IO$..:.?OOOOOOZZII,            
     .....:?OOZ::$7OOOO~,IOZ:ZOOOO8O77I?II$OOOOOOOO..IOOOOOOZZ:.OO8I:.....      
     ....?IOOO,.DOOOI+O8,~7OO8I+I~...........:II78O87=,+O8OI...IOZZOII....      
     ..,?8OOOO:.:OOZ+.8OOO$I:.....................,I$OO8=.,,~.=OOOOOZ8I,..      
......,IOOOOOOO~..=:,7O8?~... ..............,........,I8OOOO..8OOOOOOO8?,...... 
......?OZOOOOOOO$=~IOZI~..........   ......... . ......=?OO$.=OOOOOOOOO8I.......
. ..~IOZOOOOOOOOOOOO?~...?ZZOZ?..........IOO+............~?8OOOOOOOOOOOOZI~. ...
....I7ZOOOOOOOOOOOO7....=OZZ?O88....,..OOOZOOOO88..........IOOOOOOOOOOOOO7I, ...
...IOOOOOOOOOOOOZ7,.. ..?8OI=IOO:.......OOZO8.8OOO,.........:7ZOOOOOOOOOOOOI....
..=IOOOOOOOOOOOO7:.......7OOZOO,:...~..IOOOOOZOZO~:..........:$OOOOOOOOOOOZ?+.. 
..I8OOOOOOOOOOOO?.........,OO?:~....7ZZOOOOOOZ:~:Z$O..........+IOOOOOOOOOOO8I...
.+?ZO8.~.78OOO$?..........8OOI.......+7OOOOOOZ$8..:O8OOOO......,$OOOO$.~.8OO??. 
.IOO.$$$~+,8OOI..     ....OOOOZO~...+IOOOOOOO~~,~...,:?OO:......I8OO,+~?$$,88I..
,IOO7+Z$$$?=Z?...     ....8$OOOOOOOIIOZOOOOOO:.......=IOO,:.. ...?O+7OZ$$?$8O?:.
II8O.Z7$+~$OOI. .     .....IOOZZOOO$?OOOOOOOO88O....I7O8::.......I8O$~+7$Z.OOII.
IOOOOO.$.~OOZ,...     .....IO:..IOZOOOOOOOOOOOOZ~.IZO8,::....... .ZOZ=.7.ZOOOOI.
I8OOOOOOOOZO?....     .....IO:.?O8+:OOOOOOOOO~:::7ZO::?,........ .?O8ZOOOOOOOOI:
IOOOOOOOOOOO?....     .....IO~...~I7IZOOOOOOO~...IO$OOZOO..... ...?OOOOOOOOOO8I+
IOOOOOOOOOOOI....     .....IO:.??IOOOOOOOOOOOO:..~7O$::7O~=.......IOOOOOOOOOOOI?
IOOOOOOOOOOOI....     .....IIIIZOZOOOOZOOOOZOO:...+Z8,.,7~:.......IOOOOOOOOOOOI?
IOOOOOOOOOOO?....     ...OOOOOOOOOOOO$:OO8IZOO:,....?O:.:..... ...?ZOOOOOOOOOOI+
I8OOOOOOOO8O?....     ...,8ZO8O8OOO?~,.+?I?OOOO:....7IO,..........?ZZOOOOOOOOOI:
I8OOO=,$Z,8O$....     .....7I$~~:,:~.7II$8OOOOZ8....I7O:..........$O8IZZZ+IOOO?.
?IOO+$O,~$7,OI...     .....IO:,....I78OOOOOOOOZ?8Z7IOO8~..    ...I887Z,.:$$$OII.
:?OO$$,$IO7:Z+,..     .....IO:....IOOOOOOOOOOOOO,,=I=,~:.     ...?O?$Z,$,?Z.OI,.
.I88.Z7:7$88OO7..     .....IO:....IOOOOO?:,IOOOO87..:....     ..I8OO,$+I$$ZOOI..
.?IOO8,:7IOOOOZ?...........IO~. ...?OOO:~...$I$ZOOOZ.:.. ......,$OOOZD,,~?8OI?..
..IOOZOZOOOOOOOZ:....... ..?O:,....IOOOO.....,?IOOO~:.... ....,?8OOOOOOOOZO8I...
..=?OOOOOOOOOOOO$:.........Z8,....?ZOO8~::,....IOOI:.........:$OOOOOOOOOOOO?=...
...IZOOOOOOOOOOZO7:..........7II?IOZOO=:......I7OO~:... ....:7OOZOOOOOOOOOZI....
....?78OOOOOOOOOOOOI........~OZZOOOOOO:...+OOOOOOO~, ......IOOOOOOOOOOOOO7I,....
....:78OOOOOOOOOOOZ8?~.......Z:?O:7::::...:OZZOZOO:,.....~?OOZOOOOOOOOOZOI=.... 
 .....?OOOOOOOOO$O8OO8I=......,....:.... ...,.::.~.....=?OOOOO7ZOOOOOOO8I.. ....
 ... .,I8OOZZO8,,:OOOOO8?~...........................~?OZOOOO.Z.~OOOOO8I,... ...
     ..,IOZOO7,+.OO8OOOOOO$I:.....................,I$OOOOOO~Z?.7,OOOO8I,..      
     ....IIZOZOOOI.O~=ZO8OOOO8I?I~...........~I?I8OOOO8OO.:O,O8?OO8D7I,...      
     .....:IOOOOO=OO,~8II8OO8O8OOO8O$$7I77ZO8OOOOOZOOO=ZO8~~IIOOOOOI:.....      
           .I?OOOOO$Z8.O8.D=I8OOOZOOOOZOOOOOOOOOOOI~:I8.O$8OOOOO87I.            
           ..,II8OOOO8.8,+OZ.$8:,IOOIOOO8OO8OOOOOZ,OZ$O$.Z8OOOD??,..            
           ....,7IOOOZOZOOO.7Z$.I.88.?O?:OO~+OZOOZ?,=.OOZOOZ8??+....            
           .......II7O8OOOOO8O:.=.O,,,O7,OOZ,7Z8OOOZZ8OOO877?.......            
                ....~II78OZOZOOOOOZZ8=I$+?I88OOZOOOOOOO77I=...                  
                ...  ...+7II$8OOZOOOOOOOOOOOOOOOO8Z?I7=. .....                  
                 ...........~II7?IIZOO8O8OO$I?IIII~...........                  
                 ..................:==???+=:........   ............

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.